toggle
toggle

Výzva Vysoké školy báňské - "Nedovolte zaniknout hornickému školství"

Email Print PDF

V souvislosti s tristním stavem počtu studentů na Hornicko-geologické fakultě si Vám dovolujeme připomenout, že třetí kolo přijímacího řízení pro obory "Těžba nerostných surovin a jejich využívání" , "Úprava surovin a recyklace" a "Trhací práce v hornickém inženýrství" bude končit 12.9.2017. Výuka je možná v prezenční i kombinované formě v Ostravě a v kombinované formě v Mostě.

Výzva

 

Partneři

Naše biodiverzita