toggle
toggle

Technologická mise do Chile 2017 - důlní průmysl

Email Print PDF

Dovolujeme si vás informovat o připravované Technologické misi do Chile, kterou organizuje agentura CzechInvest ve spolupráci se Smíšenou obchodní komorou Česko-Tichomořská Aliance a českou zahraniční službou v Santiagu de Chile. Mise proběhne v datu 6. - 10. listopadu 2017 se zaměřením na důlní průmysl.

Tyto mise mají za cíl posílení technologické a vědecké spolupráce na bilaterální úrovni s tím, že úzká skupina českých odborníků ze soukromého a akademického sektoru navštíví během pracovního týdne relevantní partnery v dané zemi. Pro tuto cestu do Chile je již sestaven předběžný program.

Průvodními informace k misi.

Pro více informací prosím kontaktujte paní Evu Bartoňovou, projektovou manažerku pro výzkum a vývoj (CzechInvest) -  296 342 595, 725 523 350, CLOAKING

 

Partneři

Naše biodiverzita