toggle
toggle

Společnost EASYmap a.s. nově rozšířila řady členů Těžební unie

Email Print PDF

Společnost EASYmap a.s. je technologickou společností s působností po celém území ČR, zaměřenou na využívání robotických bezpilotních prostředků – dronů - v technické praxi. Naše zkušenosti využíváme při mapování a modelování terénu, staveb a konstrukcí, pro letecké inspekční prohlídky a monitoring a také pro dodávku dat pro rekultivační práce a precizní zemědělství. Vedle toho dodáváme prezentační či dokumentační fotografie a video a poskytujeme také školení a konzultační činnost.

S využitím moderních bezpilotních prostředků a pokročilých senzorů poskytujeme podporu v podobě zpracování fotomap, přesných 3D modelů povrchu a z nich odvozených dat jako jsou výpočty kubatur, mapování terénních změn, podkladů pro vedení důlně měřické dokumentace a řadu dalších.

Poskytujeme služby pro všechny fáze povrchové hornické činnosti od biologického a dendrologického posouzení, dokumentace a mapování stavu dobývacího prostoru před začátkem dobývání, přes průběžnou dokumentaci postupu těžby až po multispektrální monitoring průběhu biologické rekultivace.

Výhodou moderních robotických technologií je úspora peněz a času a zvýšení přesnosti a věrohodnosti poskytovaných výsledků. Naše technologie jsou doplněním a v některých ohledech i výhodnou náhradou dosavadních geodetických postupů.

 

Partneři

Naše biodiverzita