toggle
toggle

TENZOVÁHY, s.r.o. – sofistikované systémy vážení pro dopravu a průmysl

Email Print PDF

Správně určená hmotnost vstupních surovin i výstupních produktů přímo ovlivňuje efektivitu hospodaření každého podniku. Váhy jsou dnes tedy často součástí komplexního systému monitorujícího pohyb materiálu.

Společnost TENZOVÁHY s.r.o. je již 25 let dodavatelem širokého spektra vážních systémů pro oblast těžby surovin, stavebnictví, dopravy, spedice, logistiky, průmyslu i státní správy. Má na svém kontě stovky úspěšných instalací v ČR i zahraničí. Její produkty splňují národní i mezinárodní standardy platné v EU včetně mezinárodních doporučení OIML či ASTM.

(Pozn.: OIML – Mezinárodní organizace pro legální metrologii zejména v Evropě, ASTM – Mezinárodní normalizační organizace pro americký kontinent)

Kromě dodávek společnost poskytuje služby vážení, servisu a kalibrace. Se svými zákazníky aktivně spolupracuje od prvního dotazu až po závěrečný servis. Každému kroku je věnována speciální pozornost, kvalita je hlavním cílem. Vedle dodávek na klíč kooperuje i s autorizovanými společnostmi – tzv. integrátory.

Proč je vážení vozidel čím dál více důležité?

Kontrolní vážení - původní představa zpoplatnění nově budovaných dálnic na začátku 90. let v ČR byla postavena na tzv. tuno-kilometrech, kde by provozovatel přepravy platil "daň" přesně dle stupně naložení svých vozidel. Spravedlivě by tak byl zpoplatněn ten, kdo silniční síť nejvíce poškozuje, tedy přetížená nákladní vozidla a zahraniční kamiony využívající naši silniční síť jen pro levný tranzit. Stát má zájem nejen zvyšovat bezpečnost provozu na silnicích, ale také chránit svůj majetek. Zavedení plošného zjišťování přetížení u vozidel se stává čím dál více společným tématem pro tranzitní země Evropy.

Proč tedy nebýt připraven a nevyužít možnost vlastního převažování před zahájením přepravy zboží - a to certifikovaným zařízením?

Přesnější logistika v přepravě - provozovatelé těžebních nebo stavebních provozů či logistických center začínají kalkulovat své náklady a výnosy čím dál přesněji. Přeložené či přetížené vozidlo nejen snižuje bezpečnost v dopravě či trvanlivost vozovky při jeho převozu, ale také komplikuje ekonomickou situaci provozovatele. Říká se, že čas jsou peníze. Počítá s každou vteřinou. Fronta, která se vytváří před vjezdem nebo na výjezdu z areálu, vytváří úzké hrdlo v propustnosti provozu, což nutí jejich provozovatele či investory uvažovat o efektivním řešení. Je velice pravděpodobné, že zde nepomohou ani statické, tzv. mostové váhy. Proto je užitečné mluvit o tzv. "přejezdových" či stacionárních dynamických (WIM) vahách. Ty se tak postupně stávají součástí komplexního systému monitorujícího pohyb materiálu v podniku.

(Pozn.: WIM – Weighing in Motion – Vážení za jízdy)

Stacionární dynamické váhy pro vážení vozidel za jízdy (WIM) jsou doslova revoluční změnou ve způsobu vážení nákladu. Jejich výraznou předností je tzv. nápravové vážení, což znamená, že vedle celkové hmotnosti či přetížení vozidla je zjišťována také struktura tohoto přetížení. Svoje využití nacházejí především díky vysoké propustnosti (váží vozidla během jízdy) a automatické funkci, kdy celý proces vážení včetně zasílání údajů do centrálního informačního systému společnosti může probíhat bez přítomnosti obsluhy.

Přejezdové či dynamické váhy společnosti TENZOVÁHY poskytují v reálném čase dispečerovi centra nejen informaci o okamžité hmotnosti vozidla, ale také veškerá data o jejich provozu včetně statistik, trendů a případných extrémních odchylek při vážení. Komfortní software umožňuje vedle přehledné evidence vozidel, materiálů a dopravců i generování faktur, bilancí a exportu dat do návazných informačních systémů podniku. To zpětně slouží k dalšímu plánování a optimalizaci provozu. Váhy jsou vyráběny s důrazem na vysokou kvalitu provedení a trvanlivost, jsou certifikovány pro obchodní i kontrolní vážení. Kvalitní tenzometrické snímače jsou dostatečně naddimenzovány, aby s rezervou zvládaly i přetížené nápravy vozidel a dynamické rázy, které při vážení vznikají. Samozřejmostí je činnost v celoročním režimu. K automatickému provozu přispívají i pomocná zařízení - závory, semafory, kamery, terminály pro bezobslužný provoz, automatické čtení dopravních značek atd.

Kontakt: Ing. Jiří Čermák, obchodní ředitel, TENZOVÁHY, s.r.o., CLOAKING , tel: 730 167 153, www.tenzovahy.cz

 

Partneři

Naše biodiverzita