toggle
toggle

EXPO 1995 - 2006

Email Print PDF

Tiskové zprávy z Mezinárodních demonstračních veletrhů strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví

Závěrečná tisková zpráva z veletrhu EXPO Mokrá 2006

Šestý ročník veletrhu EXPO Mokrá 2006 přilákal rekordní počet 11 000 návštěvníků a 166 vystavovatelů z celé Evropy! Veletrh si upevnil svoji pozici největšího demonstračního veletrhu tohoto druhu ve střední a východní Evropě. Ve dnech 14. – 17. června 2006 proběhl v kamenolomu Mokrá společnosti Českomoravský cement VI. ročník Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO Mokrá 2006. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Jihomoravský kraj a primátor statutárního města Brna. Mediálními partnery veletrhu EXPO Mokrá 2006 byly odborné časopisy Beton TKS, Minerální suroviny - Surowce Mineralne, Stavební informace, Stavební technika, Uhlí - Rudy - Geologický průzkum.

Cílem každého ročníku je představit nejmodernější techniku z oblasti těžebního průmyslu. V reálných pracovních podmínkách tak bylo možné vidět těžební stroje, prostředky na přípravu rubaniny, zařízení pro recyklaci stavebních materiálů, vozidla pro speciální účely, nakládací a přepravní techniku, terénní vozy a zařízení pro ekologický provoz těžebních závodů. Všechny stroje a zařízení byly předváděny přímo v akci na jednotlivých demonstračních plochách.

Veletrhu, který ve dvouletých intervalech pořádá Těžební unie České republiky, se zúčastnilo 166 vystavovatelů a spoluvystavovatelů z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Francie, Belgie, Švýcarska, Itálie, Chorvatska, Dánska a Slovinska. Celková výstavní plocha, včetně demonstračních ploch pro nákladní automobily, terénní automobily, mobilní drtící a třídicí soupravy, vrtací soupravy a rozvalů pro rypadla a nakladače, byla 69 000 m². Veletrh v průběhu čtyř dnů jeho konání navštívilo okolo 11 000 návštěvníků především z řad odborné veřejnosti. Kromě tradičních návštěvníků ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, přijeli také odborníci z Estonsko, Litva, Ukrajina, Rumunska, Chorvatska, Turecka, Francie, Španělsko a Itálie. Velký zájem také vzbudil sobotní rodinný den se slosováním o dětské ceny. Na velikány v pohybu se přijelo podívat téměř 300 malých návštěvníků.

Veletrh EXPO Mokrá 2006 byl hodnocen jako úspěšný veletrh jak mezi vystavovateli, tak i návštěvníky. O mimořádné úspěšnosti tohoto ročníku veletrhu EXPO Mokrá svědčí nejen vysoká návštěvnost z řad odborné i laické veřejnosti, ale především ohlasy samotných vystavovatelů. Během veletrhu bylo navázáno mnoho nových kontaktů a uzavřena řada obchodních smluv. K rekordní návštěvnosti a celkové spokojenosti vystavovatelů jistě přispělo i slunečné počasí.

Statistika vystavovatelů EXPO Mokrá 2006

Veletrhu se zúčastnilo 166 firem ze třinácti států: České republiky - 134, Slovenska - 9, Polska - 3, Belgie - 1, Francie - 3, Rakouska - 4, Německa - 5, Švýcarska - 1, Itálie - 1, Velké Británie - 3, Chorvatska - 1, Dánska - 1 a Slovinska - 1

Vystavovatelé se zařadili do desíti oborových skupin. Procentuálně byli zastoupeni takto:

01 Technika a prostředky pro přípravu rubaniny 8%
(vrtačky, kompresory, bourací kladiva, trhaviny)

02 Těžební, nakládací a přepravní technika 11%
(bagry, nakladače, dampry, nákladní vozy)

03 Stroje a zařízení pro zpracování nerostných surovin 31%
(drtiče, třídiče, podavače, dopravní pasy, čidla, váhy)

04 Stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů 14%
(drtící a třídicí soupravy, separátory)

05 Zařízení pro ekologický provoz těžebních závodů 4%
(odprašovací zařízení, čistírny odpadních vod, odhlučnění, identifikace škodlivin)

06 Náhradní díly a doplňky 13%
(pneumatiky, řetězy, oleje)

07 Servisní a doprovodná činnost 15%
(geologické a geodetické práce, sanace a rekultivace, trhací práce, poradenská činnost, marketing, ochranné pracovní pomůcky, projekční práce, odborné časopisy, odborné školy, svazy)

08 Technika a vozidla pro speciální účely 1%
(čistící a kropící vozy, vozy pro svoz komunálního a nebezpečného odpadu, kontejnery, průmyslové vysavače)

09 Technika pro silniční stavby 2%
(hutnící válce, finišery, domíchávače, vozy pro transport cementu a suchých omítkových směsí)

10 Terénní vozy 1%

nahoru na stránku

Závěrečná tisková zpráva z veletrhu EXPO Mokrá 2004

5. Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO MOKRÁ 2004 se konal ve dnech 1. - 3. června 2004 v kamenolomu Mokrá u Brna. Osobní záštitu nad veletrhem převzal ministr průmyslu a obchodu České republiky Ing. Milan Urban.

Veletrhu se zúčastnilo 152 firem z devíti států – České republiky, Slovenska, Polska, Belgie, Francie, Rakouska, Německa, Švýcarska a Velké Británie. Vystavovatelé představili řadu novinek z oblasti těžebního průmyslu. Těžební, nakládací a přepravní technika, prostředky na přípravu rubaniny, stroje pro zpracování nerostných surovin, zařízení pro recyklaci stavebních materiálů, technika pro silniční účely, zařízení pro ekologický provoz těžebních závodů, vozidla pro speciální účely a terénní vozy se v kamenolomu předvedly přímo v akci. Celková výstavní plocha včetně předváděcích sektorů byla 65 000 m².

I přes nepřízeň počasí navštívilo EXPO Mokrá 2004 během tří dnů jeho konání přes 10 500 návštěvníků především z řad odborné veřejnosti. Během veletrhu byla uzavřena řada obchodních kontraktů a sami vystavovatelé označili veletrh jako velmi úspěšný.

Při příležitosti konání jubilejního ročníku veletrhu EXPO byl oznámen vstup Těžební unie do Euromines - Evropské asociace těžebního průmyslu, kterou představila její ředitelka paní Dr. Corina Hebestreit.

V rámci slavnostního zahájení byla podepsána i Deklarace společných zájmů, která vyjadřuje zásady spolupráce organizací sdružujících těžební společnosti České republiky, Polska a Slovenska. Českou republiku zastupoval předseda představenstva Těžební unie Ing. Karel Lorek, polskou stranu za Związek Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineralnych předseda představenstva pan Aleksander Kabziński a Slovenské združenie výrobcov kameniva reprezentoval předseda sdružení Ing. Juraj Dančišín.

Další ročník Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví se uskuteční v roce 2006.

Statistika veletrhu 4.67 Kb

nahoru na stránku

Závěrečná tisková zpráva z veletrhu EXPO Brno - Lesní lom 2002

Vzhledem k tomu, že se Lesní lom v Brně - Líšni v roce 2000 osvědčil, konal se 4. ročník Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví opět na stejném místě pod názvem EXPO Brno - Lesní lom 2002 v termínu 18.-21.6.2002. Lom byl dostatečně rozlehlý a prostorný, takže nebylo třeba vystavovatele omezovat ve velikosti expozice, ani v počtu vystavovaných exponátů. Vystavovatelé docenili rostoucí význam akce, zvětšili výstavní plochy (cca 25 000 m²) a přivezli mnohem více exponátů. Oproti předešlým ročníkům bylo v chodu více strojů, které i v delších časových intervalech předváděly své schopnosti všem návštěvníkům - zákazníkům ve dvou rozvalech (cca 20 000 a 30 000 m² kameniva). Přibylo také vystavovatelů nákladních automobilů, kteří chtěli představit své stroje v náročném terénu. Důležitá byla exkluzivní účast většiny firem ze Sdružení dovozců stavebních strojů. Tento veletrh se stal jednou z nejprestižnějších evropských přehlídek těžebního průmyslu.

Statistika EXPO Brno - Lesní lom 2002

Vystavovatelé: 135 firem
Kromě České republiky vystavovaly společnosti ze Slovenské republiky, Polska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Belgie, Itálie a Kanady.

Členění dle oborů:
1) Technika a prostředky pro přípravu rubaniny     7 %
2) Těžební, nakládací a prepravní technika     12 %
3) Stroje a zařízení pro zpracování nerostných surovin     29 %
4) Stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů     16 %
5) Zařízení pro ekologický provoz těžebních závodů     5 %
6) Servisní a doprovodná činnost     24 %
7) Technika a vozidla pro speciální účely     3 %
8) Technika pro silniční stavby     3 %
9) Terénní vozy     1 %

Návštěvníci: 10 000 cca
Ze zahraničí byla výrazná účast odborníků ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a velmi potěšující bylo i zastoupení z Maďarska, Chorvatska, Itálie a Švédska.

Členění dle oborů:
Firmy, zabývající se výrobou a prodejem strojů a zařízení pro těžbu surovin     5 %
Firmy, zabývající se výrobou a prodejem strojů a zařízení pro zpracování surovin     7 %
Firmy, zabývající se výrobou a prodejem stavebních strojů     6 %
Firmy, zabývající se těžební činností     35 %
Firmy, zabývající se výrobou a prodejem stavebních materiálů     19 %
Firmy, zabývající se servisní činností     10 %
Stavební firmy     9 %
Odborné školy a instituce     6 %
Ostatní     3 %

nahoru na stránku

Závěrečná tisková zpráva z veletrhu EXPO Brno - Lesní lom 2000

Třetí ročník veletrhu EXPO Brno - Lesní lom 2000 probíhal ve dnech 14.-16.6.2000 poprvé v areálu Lesního lomu na Hádech, ležícího na východním okraji Brna. Momentálně uzavřený vápencový lom s dlouhodobě přerušenou těžbou byl vybrán z důvodu neustále narůstajícího zájmu o veletrh jak ze strany vystavovatelů, tak i návštevníků. Areál je větší a je navíc blízko potřebného zázemí velkého města.

Motto veletrhu "Živě a aktuálně" bylo zcela naplněno, neboť své stroje a zařízení předvedlo v provozu téměř 50 % vystavovatelů. Představení mechanizací v akci, kdy lze komplexně porovnávat jednotlivé stroje konkurenčních firem na jednom místě, v tom je veletrh EXPO jedinečný ve střední a východní Evropě. V prostoru lomu, kde expozice probíhala na třech etážích a třech navzájem oddělených předváděcích plochách, se prezentovalo 100 tuzemských a zahraničních firem.

Veletrh byl zaměřen na šest oborů:
 • technika a prostředky pro přípravu rubaniny (vrtačky, kompresory, bourací kladiva, trhaviny atd.)
 • těžební, nakládací a přepravní technika (bagry, nakladače, dampry atd.)
 • stroje a zařízení pro zpracování nerostných surovin (drtiče, třídiče, podavače, dopravní pásy, čidla, váhy atd.)
 • stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů (drtící a třídící soupravy, separátory atd.)
 • zařízení pro ekologický provoz těžebních závodů (odprašovací zařízení, čističky, odhlučnění, identifikace škodlivin atd.)
 • servisní a doprovodná činnost (geologické a geodetické práce, sanace a rekultivace, trhací práce, poradenská činnost, marketing, ochranné pracovní pomůcky, projekční práce atd.)

Perličkou byla prezentace luxusních terénních automobilů, které si návštěvníci mohli osobně vyzkoušet.

I když se jednalo o úzce specializovanou akci určenou především odborné veřejnosti, navštívilo veletrh během tří dnů téměř 9 000 lidí. Převážná část návštěvníků byli odborníci z těžebního a úpravnického průmyslu, avšak nebývale velká byla letos návštěva studentů středních a vysokých škol stavebních, strojních, báňských a kamenických z celé republiky. Zahraničních turistů přijelo nejvíce ze Slovenska, Polska, Slovinska a Chorvatska. Na veletrhu se akreditovali novináři ze všech tematických a odborných časopisů, vycházejících v České republice a na Slovensku, z čehož některá vydavatelství měla na veletrhu svůj vlastní prezentační stánek. Veletrhu se zúčastnili i zástupci několika deníků z České republiky.

nahoru na stránku

Závěrečná tisková zpráva z veletrhu EXPO Chvaletice 97

EXPO Chvaletice 97 proměnilo již podruhé ve dnech 17. - 19.6.1997 fungující granitový lom společnosti Granita s.r.o. na veletržní areál. Nejmladší ze současných pěti evropských demonstračních veletrhů se nejen českým výrobcům a prodejcům strojů a zařízení zapsal do podvědomí. O tom svědčí tato čísla: na 113 vystavovatelů a spoluvystavovatelů se přijelo podívat 4 000 odborníků z České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska.

Vystavovatelé prezentovali své moderní technologie pro:
 • těžbu nerostných surovin
 • úpravnictví
 • zemní práce
 • recyklaci
 • stavebnictví

Druhá česká demonstrační výstava skončila s úspěchem a 90% vystavovatelů přislíbilo účast i na dalším ročníku.

nahoru na stránku

Závěrečná tisková zpráva z veletrhu EXPO Chvaletice 95

Demonstrační veletrhy se mohou pochlubit jen malou tradicí, ale možnost shlédnout stroj v reálných podmínkách pracovního prostředí, to je filozofie, která získává v celé Evropě stále více odborného publika. Chopit se osvědčené myšlenky je jedna věc, druhá věc je však vyvinout vlastní koncepci a v krátké době ji realizovat. Jen necelé čtyři měsíce trvaly přípravy na EXPO Chvaletice 95, první český demonstrační veletrh. Na ploše 2800 m² předvádělo svoje výrobky 39 vystavovatelů ze všech oborů těžby a zpracování nerostných surovin. 3 000 návštěvníků nejen z České republiky dalo také svůj hlas ve prospěch konání takové akce a jejího dalšího pokračování.

 

Partneři

Naše biodiverzita