toggle
toggle

Podzimní Setkání těžařů 2017

Email Print PDF

Podzimní Setkání těžařů 2017


Pravidelné podzimní Setkání těžařů se tentokrát uskutečnilo v kouzelném prostředí Vysočiny v Milovech, v hotelu Devět Skal, v termínu 18. - 20. října 2017.

Středeční program začal zasedáním představenstva TU a následně na něj navázala legislativní komise TU. V povečer proběhlo sportovní klání na koloběžkách kolem Milovského rybníku.

Čtvrtek byl vyhrazen především konferenčnímu programu, zazněly přednášky k aktuálním tématům z ČBÚ, EIA, životního prostředí, bezpečnosti, evropské legislativy ad. Téměř všechny prezentace jsou k nahlédnutí níže.

V pátek se účastníci vypravili na exkurzi k PP Drátenická skála.

Program

STŘEDA, 18. ŘÍJNA 2017
13.00 14.00 Oběd
14.00 15.30 Představenstvo Těžební unie
15.30 17.00 Legislativní komise Těžební unie
17.00 19.00 Sportovní doprovodný program
19.00 Večeře v Milovské restauraci

ČTVRTEK, 19. ŘÍJNA 2017
8.30 9.00 Registrace účastníků
9.00 9.15 Přivítání spřátelených organizací a významných hostů
9.15 9.35  Posuzování těžebních záměrů podle aktuální novely zákona o EIA - Daniel Bubák (GET s.r.o.)
9.35 9.55  Biologická rozmanitost, klimatické změny a směrnice o vodách dle novely EIA - Mário Petrů (GET s.r.o.)
9.55 10.15  Kolize ochranných pásem minerálních vod s těžbou - Zdeněk Třískal (MZ ČR)
10.15 10.35 Diskuze
10.35 11.55 Přestávka
10.55 11.35
Představení nových a stávajících členů TU
11.35 11.55  Aktuality z evropské legislativy - David Póč (TU)
 Aktuality z evropské legislativy - Renata Eisenvortová (Severní energetická)
11.55 12.15  Novela směrnice EU o karcinogenech a mutagenech - CMD - David Póč (TU)
12.15 12.35 Změny v horním právu v létě 2017 - Vítězslav Urbanec (ČBÚ)
12.35 12.55 Diskuze
12.55 13.55 Oběd
13.55 14.25 Představení nových a stávajících členů TU
14.25 14.45  Rekultivace LB Minerals v jižních Čechách - Jan Zahradník (LB Minerals, s.r.o.)
14.45 15.05  Využití surovin ve starém Egyptě - Jaromír Leichmann (MU PřF ÚGV)
15.05 15.15 Diskuze
15.15 15.35 Přestávka
15.35 15.55  Aktualizace a doplnění o další provozy Katalogu přírodního kameniva - Josef Godány, Petr Rambousek (Česká geologická služba)
15.55 16.05  Požadavky na kamenivo do asfaltových směsí - Jiří Škrabka (Ředitelství silnic a dálnic)
16.05 16.25  Aktuální otázky surovinové politiky - Výsledky Zprávy o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických a superstrategických surovin EU a některých dalších surovin - Pavel Kavina a Richard Nouza (MPO)
16.25 16.55  Kritické a strategické suroviny v EU – rozdílný přístup jednotlivých členských států - Veronika Sochorová (EUROMINES)
16.55 17.25 Diskuze
18.30 Neformální večeře s diskuzí

PÁTEK, 20. ŘÍJNA 2017
9.00 11.00 Exkurze - PP Drátenická skála s výkladem

V konferenčním sále bude k shlédnutí výstava minerálů „Poklady Vysočiny“ , kterou připravili pracovníci Moravského zemského muzea Brno.

 

Seznam účastníků

Jméno Firma
Adamec Zdeněk GEMEC - UNION a.s.
Bednařík Zdeněk SSE Explo Česká republika s.r.o.
Brodský Ivan KAMENOLOMY ČR s.r.o.
Brothánek Jan OBÚ pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Bubák Daniel GET s.r.o.
Bubníková Olga Geomet s.r.o.
Budínský Vladimír Severočeské doly a.s.
Bureš Dan Keestrack drviče+triediče s.r.o.
Bureš Miroslav PSP Engineering a.s.
Buvalič Josef LB MINERALS s.r.o.
Cimrman Josef ROST Group s.r.o.
Čech Jaroslav DSP Přerov spol. s r.o.
Čermák Jiří TENZOVÁHY s.r.o.
Čermáková Naděžda Severočeské doly a.s.
Ditrich Martin ROST Group s.r.o.
Duda František LOMY MOŘINA spol. s r.o.
Eisenvortová Renata Severní energetická a.s.
Fojtů Stanislav CEMEX Sand, k.s.
Fraus František Hornická společnost podkrušnohorské oblasti z.s.
Gonos Martin EPO GEARMOT s.r.o.
Harák Luboš Renomag spol. s r.o.
Horáková Anna Česká geologická služba
Hůda Vladimír EASYmap a.s.
Jaroš Antonín Ascendum Stavební stroje Czech s.r.o.
Jelínek Petr DIAMO, s.p.,o.z. ODRA
Jurča Petr RVS Chodov s.r.o.
Jurčová Romana RVS Chodov s.r.o.
Kalcovská Eva CARACAL MACHINES s.r.o.
Kánský Miloš Atlas Copco s.r.o.
Kavina Pavel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klimeš Vít TAMTRON s.r.o.
Kolář Petr Severočeské doly a.s.
Kolčář Josef Českomoravský štěrk a.s.
Koller Petr Renomag spol. s r.o.
Koníčková Šárka Těžební unie
Koranda Rudolf KERAMOST a.s.
Koša Radoslav METALPORT s.r.o.
Kotrba Jiří Strojírny Podzimek, s.r.o.
Kováč Ľudovít Slovenské združenie výrobcov kameniva
Kraevski Todor ND LOR Uničov, a.s.
Krybus Radek DSP Přerov spol. s r.o.
Kubernát SEW - EURODRIVE
Kubový Karel CEMEX Sand, k.s.
Kucej Gimen Antonín Renomag spol. s r.o.
Leichmann Jaromír Masarykova univerzita, PřF
Lenfeld Martin pewag Czech s.r.o.
Lorek Karel Českomoravský štěrk a.s.
Ludvík Martin Lomis s.r.o.
Mareček Jindřich TAMTRON s.r.o.
Mareš David MT Legal s.r.o.
Moravec Josef SPŠKS Hořice
Musil Pavel Kalcit s.r.o.
Netoušek Martin Českomoravský štěrk a.s.
Nouza Richard Ministerstvo průmyslu a obchodu
Orság Vladimír EPO GEARMOT s.r.o.
Pálenský Radek Ascendum Stavební stroje Czech s.r.o.
Palma Aleš NOEN a.s.
Parma Jiří KERACLAY a.s.
Pavel Fiala LB MINERALS s.r.o.
Pechar Tomáš GET s.r.o.
Petáková Zdeňka Česká geologická služba
Petrů Mario GET s.r.o.
Póč David Těžební unie
Praženková Monika Těžební unie
Razima Michal CIME-bau, s.r.o.
Rost David ROST Group s.r.o.
Růžičková Simona SSE Explo Česká republika s.r.o.
Rychtařík Pavel DIAMO, s.p.,o.z.
Rylko Jan MOTOR-GEAR a.s.
Salamánek Michal ACHENBACH-CZ, s.r.o.
Seriš Vladimír COLAS CZ, a.s.
Scherhaufer Petr CIME-bau, s.r.o.
Simon Miloš Zemědělské družstvo Šonov u Broumova
Slobodník Marek Masarykova univerzita, PřF
Snášel Pavel DAVON s.r.o.
Sochorová Veronika Euromines
Šandová Milena Těžební unie
Šatra Radek HASIT s.r.o.
Šebor Jan CB Destrukce s.r.o.
Ševčík Pavel DAVON s.r.o.
Šimáčková Marcela Severočeské doly a.s.
Šípal Petr PSP Engineering a.s.
Škrabka Jiří Ředitelství silnic a dálnic
Šrámek Bronislav DIAMO, s.p.,o.z. ODRA
Štemberka Martin Český báňský úřad
Šťovíčková Jaroslava HSPO Most
Tichý Tomáš KERAKAOLIN a.s.
Třískala Zdeněk Ministerstvo zdravotnictví ČR
Turnovská Radka CEMEX Sand, k.s.
Turnovský Libor
Urbanec Vítězslav Český báňský úřad
Valenta Jiří TENZOVÁHY s.r.o.
Vaněk Lukáš M-Silnice a.s.
Vavruška Otakar VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta
Veselý Otakar Kámen a písek spol. s r.o.
Veselý Pavel DIAMO, s.p.,o.z.
Víšková Eva Moravské zemské muzeum, Brno
Zahradník Jan LB MINERALS s.r.o.
Zachovalová Kateřina Těžební unie
Zbraněk Marián WATRAD spol. s r.o.
Zelenka Aleš M-Silnice a.s.
Zelníček Robert Českomoravský štěrk a.s.

Fotogalerie

2017-milovy-01
2017-milovy-02
2017-milovy-03
2017-milovy-04
2017-milovy-05
2017-milovy-06
2017-milovy-07
2017-milovy-08
2017-milovy-09
2017-milovy-10
2017-milovy-11
2017-milovy-12
2017-milovy-13
2017-milovy-14
2017-milovy-15
2017-milovy-16
2017-milovy-17
2017-milovy-18
2017-milovy-19
2017-milovy-20
2017-milovy-21
2017-milovy-22
2017-milovy-23
2017-milovy-24
2017-milovy-25
2017-milovy-26
2017-milovy-27
2017-milovy-28
2017-milovy-29
2017-milovy-30
2017-milovy-31
2017-milovy-32
2017-milovy-33
2017-milovy-34
2017-milovy-35
2017-milovy-36
2017-milovy-37
2017-milovy-38
2017-milovy-39
2017-milovy-40
2017-milovy-41
2017-milovy-42
2017-milovy-43
2017-milovy-44
2017-milovy-45
2017-milovy-46
2017-milovy-47
2017-milovy-48
2017-milovy-49

 

Partneři

Naše biodiverzita