toggle
toggle

eiece 2007 - Seznam prezentací

Email Print PDF
Article Index
eiece 2007
Seznam prezentací
All Pages

Program konference

Program konference si můžete stáhnout zde.

 

Seznam prezentací eiece 2007

Udržitelný rozvoj jako příležitost pro zlepšení surovinových politik
Slavko Šolar, Slovinská geologická služba, Slovinsko

Indikátory udržitelného rozvoje a jejich význam pro těžební průmysl - trendy a výzvy
José Pateiro, Univerzita RWTH v Cáchách, Německo

Stanovení indikátorů udržitelného rozvoje pro integrované řízení surovin a  ochrany přírody - pilotní projekt v cementárně Schelklingen, Německo
Michael Rademacher, HeidelbergCement Technology Center, Německo

Rating společenské odpovědnosti firem v těžebním a hutním průmyslu
Kristina Rüter, oekom research AG, Německo

Přehled současného postavení těžebního průmyslu se zpětnou vazbou na situaci v Evropě
Magnus Ericsson, Raw Materials Group, Švédsko

Konkurenceschopnost neenergetického těžebního průmyslu v EU
Veronika Šandová, Euromines, Belgie

Evropská technologická základna pro udržitelné zdroje nerostných surovin (ETP SMR) – Dláždění cesty k udržitelným dodávkám surovin
Horst Hejny, MIRO - Výzkumná organizace pro průmysl nerostných surovin Velká Británie

Predchádzanie a riešenie konfliktov medzi vyhl'adávaním a ťažbou nerastných surovín a ochranou prírody
Jozef Franzen, Ministerstvo životného prostredia, Slovenská republika

Využívanie ložísk nerastných surovín a ochrana životného prostredia v inštitútoch banského zákona
Peter Kukelčík, Hlavný bánský úrad, Slovenská republika

Strategie obnovy krajiny při dobývání nerostných surovin - sanace a rekultivace, modely a informační zabezpečení
Zdeněk Neustupa, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika

Revitalizace ploch dotčených těžbou - příležitosti a rizika
Hedvika Psotová, Arvita P spol. s r.o., Česká republika

Využívanie nerastných surovín vo velkoplošných chránených uzemiach prírody SR
Peter Baláž, Štátny Geologický ústav Dionýza Štůra, Slovenská republika

Kvalita vody hydrických rekultivací bývalých kaolinových lomů
Kateřina Aronová, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka

Mezinárodní projekt ReRegions - poučení nejen pro Českou republiku
Jan Sixta, Krajský úřad Ústeckého kraje, Česká republika

Příklady odstraňování násedků po povrchové těžbě uhlí na Eastern Coal
Fields, USA
Hans Naumann, Marshall Miller and Associates, Inc., USA

Těžba uhlí v hornonitranském regionu a její vliv na biodiverzitu
Jozef Halmo, Hornonitranské bane a.s., Slovenská republika

Hydrická rekultivace zbytkových jam po těžbě uhlí - teorie a praxe
Ladislav Havel, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka

Problémy spojené s transpozíciou smernice 2006/21/ES na Slovensku
Vlasta Jánová, Ministerstvo životného prostredia, Slovenská republika

Udržitelný rozvoj těžebního průmyslu v závislosti na trhu a legislativě
Žarko Horvat, Holcim Hrvatska, Chorvatsko

Pokračování těžby uranu v České republice
Jiří Šikula, DIAMO s.p., oz GEAM, Česká republika

Potenciál a perspektívy uránových ložísk na Slovensku
Viliam Bauer, Technická universita Košice

Výhledy těžby kameniva v Evropské unii
Pawel Kawalec, Vědecko-technická universita AGH, Polsko

Těžba vápence na Lotyšsku a jeho využití
Rutka Dace, Lotyšská agentura pro životní prostředí, geologii a meteorologii, Lotyšsko

Zpráva o udržitelném rozvoji v těžebním průmyslu
Hana Lorencová Mostecká uhelná a.s., Most, Česká republika

Ložiska kameniva pro stavení účely v pohraničních oblastech mezi Polskem a Českou republikou (region Dolní Slezko)
Ewa Welc, Vědecko-technická universita AGH, Polsko

Obmedzenie výkonu vlastníckeho práva v prospech ťažobných společností
Dušan Vilím, Ministerstvo hospodárstva, Slovenská republika

Hrozby a stav bezpečnosti práce na polských povrchových dolech
Leszek Bialy, Státní báňský úřad, Polsko

Metody dálkového průzkumu Země a jejich možnosti pro implementaci české a evropské legislativy - případová studie vyhodnocení vlivů povrchové těžby na Sokolovsku
Veronika Kopáčková, Česká geologická služba, Česká republika

Využití jemnozrnných odpadních podílů z těžby a úpravy drobového kameniva jako druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu
Martin Vavro, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika 

Partneři

Naše biodiverzita