toggle
toggle

eiece 2007

Email Print PDF
Article Index
eiece 2007
Seznam prezentací
All Pages
logo_eiece

2. ročník mezinárodní konference Těžba a životní prostředí ve střední Evropě

Těžební unie České republiky ve spolupráci s Euromines - Evropskou asociací těžebního průmyslu uspořádala ve dnech 12. - 14. září 2007 v brněnském hotelu Holiday Inn již 2. ročník konference Těžba a životní prostředí ve střední Evropě EIECE 2007.

Záštitu nad konferencí převzali ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman, ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík, minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek, hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a primátor města Brna Roman Onderka.

Hlavní téma konference bylo: Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost těžebního průmyslu v EU.

Tématické okruhy přednášek:
1) Udržitelný rozvoj / oprávnění těžit
2) Konkurenceschopnost těžebního průmyslu v EU
3) Legislativa EU a težební průmysl

Cílem konference bylo nastínit nejnovější trendy v oblasti ochrany životního prostředí v těžebním průmyslu i navazujících sektorech. Důraz byl kladen na efektivní naplňování koncepce udržitelného rozvoje ze strany těžebního průmyslu tak, aby jeho rozvoj byl v souladu s prioritami rozvoje celé evropské společnosti.

Za dva dny zde vystoupilo 33 přednášejících z 11 zemí Evropské unie, ale také např. USA. Velice zajímavé přednášky si vyslechlo přes 120 účastníků. Mezi přednášejícími byli jak zástupci těžebních společností, tak představitelé státní správy, výzkumných ústavů a odborných škol. Různorodost aktérů umožnila na konferenci širokou diskuzi o aktuálních environmentálních tématech spojených s těžbou v Evropské unii. V programu byl také dostatečný časový prostor pro diskusi s přednášejícími a jednotliví účastníci se mohli setkat i v rámci neformálních částí konference.

Kromě výstavy obrazů přihlášených projektů do soutěže o nejlepší rekultivaci těžebních prostor Zelený most 2007 bylo možné shlédnout i další doprovodné akce, jako byla výstava minerálů z depozitáře Moravského zemského muzea v Brně či expozice lakových obtisků geologických profilů.

Z konference vyšel samozřejmě sborník na CD v česko-anglické verzi. Pokud byste měli o sborník zájem, CLOAKING . Prezentace jednotlivých přednášejících jsou Vám k dispozici také na internetových stránkách Těžební unie.

Komise odborných garantů

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
vedoucí Katedry dobývání ložisek a geotechniky
Technická univerzita v Košicích, Fakulta BERG, Slovenská republika

Ing. Juraj Danšičín
předseda Slovenského sdružení výrobců kameniva, Slovenská republika

RNDr. Jozef Franzen
generální ředitel sekce geologie a přírodních zdrojů
Ministerstvo životního prostředí SR, Slovenská republika

Ing. Karel Lorek
předseda představenstva Těžební unie, Česká republika

prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.
předseda Českého báňského úřadu, Česká republika

Dr. rer. nat. Michael Rademacher
vedoucí ekolog, Obnova lomů a ochrana přírody
HeidelbergCement Technology Center GmbH, Německo

Manuel Regueiro
předseda představenstva Evropské federace geologů, Španělsko

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.
děkan Hornicko-geologické fakulty
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika

Pořadatel mezinárodní konference Těžba a životní prostředí ve střední Evropě EIECE 2007, Těžební unie, děkuje všem partnerům za spolupráci na přípravě konference.

Finanční partneři konference EIECE 2007

Zlatý partner
Českomoravský štěrk, a.s.
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
RWE Transgas Net, s.r.o.
Atlas Copco s.r.o.
Severočeské doly a.s.

Stříbrný partner
Veletrhy Brno, a.s.

Bronzový partner
Lasselsberger, a.s.
Mostecká uhelná a.s.

Mediální partneři konference EIECE 2007

Časopis Stavební technika
Časopis Stavební informace
Časopis Uhlí-rudy-geologický průzkum
Server Bagry.cz
Minerální suroviny – Surowce mineralne

  

Partneři

Naše biodiverzita