toggle
toggle

eiece 2006

Email Print PDF
Article Index
eiece 2006
seznam přednášek
napsali o nás
All Pages
logo_eiece

Těžební unie České republiky pořádala ve dnech 12. – 13. června 2006 1. ročník mezinárodní konference „Těžba a životní prostředí ve střední Evropě“ v hotelu Holiday Inn v Brně. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Evropská asociace těžebního průmyslu EUROMINES, Jihomoravský kraj a primátor statutárního města Brna. Akce byla pořádána ve spolupráci s Polskim związkiem pracodawców producentów kruszyw (Polským svazem výrobců a prodejců kameniva) a Slovenským združením výrobcov kameniva.

Zahájení konference se zúčastnila řada hostů mezi jinými i ministr životního prostředí České republiky RNDr. Libor Ambrozek, sekční šéf Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky RNDr. Richard Nouza,  CSc. a zástupce hejtmana jihomoravského kraje Ing. Václav Horák.

Program konference se věnoval následujícím tématům:

  • Těžba v posledních letech (stav těžebního průmyslu v ČR a EU – problematika udržitelného rozvoje),
  • Vztah mezi těžbou a životním prostředím,
  • Těžba jako krajinotvorný faktor,
  • Dokumenty Nejlepší dostupné techniky (BAT) a Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF) relevantní pro oblast těžby (zavádění nových úsporných technologií do těžebního průmyslu).

Konference měla za cíl představit současné těžební aktivity jako součást udržitelného rozvoje. Příspěvky k vývoji těžebního průmyslu v Evropě přednesli odborníci ze zemí Evropské unie, představitelé světových i evropských asociací, zástupci Evropské komise.

Součástí konference bylo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší rekultivační projekt v České republice konané pod názvem „Zelený most“. Jeho cílem je ukázat možnosti vytvoření unikátních přírodních lokalit v oblastech těžebních prostor. Vítězkou soutěže se stala architektka Eva Wagnerová, která projektovala rekultivaci Růženina lomu v Brně Maloměřicích, jehož vlastníkem je společnost Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost. Zvláštní cenu, kterou vyhlásila zástupkyně časopisu Stavební informace, získala opět Eva Wagnerová a to za rekultivaci a zpřístupnění lomu Čebín - Dálky. Investorem tohoto projektu byl také Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost.

Finanční partneři konference EIECE 2006

Stříbrný partner
Moravské naftové doly, a.s.
RWE Transgas Net s.r.o.

Bronzový partner
Českomoravské štěrkovny, a.s.
Hanson ČR, a.s.
Kámen a písek, spol. s r.o.
Lasselsberger, a.s.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Veletrhy Brno, a.s.
Volvo Stavební stroje Czech s.r.o.

Mediální partneři konference EIECE 2006

Minerální suroviny - Surowce Mineralne
Stavební informace
Uhlí - Rudy - Geologický průzkum
Beton TKS
Stavební technika.

Nabízíme Vám možnost zaslání sborníku ke konferenci na CD zdarma!
Napište si na  CLOAKING .

Komise odborných garantů EIECE 2006

Dominique Bamas
Španělsko, ředitel Komise pro životní prostředí asociace EUROMINES

Viliam Bauer
Slovensko, vedoucí Katedry dobývání ložisek a geotechniky, Fakulta hornictví, ekologie, řízení a geotechnologií Technické univerzity v Košicích

Juraj Dančišín
Slovensko, předseda Slovenského sdružení výrobců kameniva

Jozef Franzen
Slovensko, ředitel Sekce geologie a přírodních zdrojů Ministerstva životního prostředí SR

Corina Hebestreit
Belgie, ředitelka asociace EUROMINES

Martin Holý
Česká republika, ředitel Odboru geologie Ministerstva životního prostředí ČR

Karel Lorek
Česká republika, předseda představenstva Těžební unie

Krzysztof Mączka
Polsko, místopředseda polského svazu producentů a prodejců kameniva

Richard Nouza
Česká republika, ředitel Sekce koncepční Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

František Ondruš
Česká republika, ředitel Odboru povrchového dobývání Českého báňského úřadu

Zdeněk Pertold
Česká republika, vedoucí Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita

Tom Simpson
Belgie, Ředitelství průmyslu a podnikání Evropská Komise

Tadeusz Smakowski
Polsko, Polský geologický institut, Sekce ekonomické geologie 

Partneři

Naše biodiverzita