toggle
toggle

Podzimní Setkání těžařů 2016

Email Print PDF

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na pravidelné podzimní Setkání těžařů, které se uskuteční v Táboře, v termínu 2.- 4. listopadu 2016.

V příjemném prostředí hotelu Palcát se ve středu v odpoledních hodinách sejde legislativní komise TU, po jejím skončení bude prostor k využití volnočasového zázemí hotelu a den zakončíme společnou večeří v restauraci La Casa Havana.
Čtvrtek bude od rána vyhrazen konferenčnímu programu, ve kterém se mimo jiné zaměříme na zákon 86/2016 Sb., EIA ve stavebním zákoně, na biodiverzitu, bezpečnost nebo evropskou legislativu. Program brzy upřesníme. Čtvrtek pak uzavřeme společenským večerem v asijském stylu.

Na pátek jsou připraveny dvě exkurze - můžete navštívit historické táborské podzemí nebo se s námi vydat do nedalekého kamenolomu Slapy.

Níže naleznete přihlášku a pozvánku s předběžným programem.

Uzávěrka přihlášek je 27. října.

Pozvánka.

Přihláška.

Program

STŘEDA, 2. LISTOPAD 2016
13.00 14.00 Oběd
14.00 15.30 Představenstvo Těžební unie
15.30 17.00 Legislativní komise Těžební unie
19.00 Večeře

ČTVRTEK, 3. LISTOPAD 2016
8.30 9.00 Registrace účastníků
9.00 9.15 Přivítání spřátelených organizací a významných hostů
9.15 9.35 Novinky z oblasti BOZP - Jiří Pavlíček (M-Silnice)
9.35 9.55 Legislativní aktuality druhého pololetí 2016 - Vítězslav Urbanec (ČBÚ)
9.55 10.15 Novinky v legislativě EIA a možné dopady na těžební průmysl - Lukáš Záruba (MŽP)
10.15 10.35 Aktuální novely hlukové legislativy ve vztahu k záměrům těžby a EIA - Daniel Bubák (G E T s.r.o.)
10.35 10.45 Diskuze
10.45 11.00 Přestávka
11.00 11.40
Představení nových a stávajících členů TU
  • Epass, s.r.o.
  • pewag Czech s.r.o.
  • TAMTRON, s.r.o.
  • SEW-EURODRIVE, s.r.o.
11.40 12.00 Pořizování územně plánovací dokumentace a její úskalí pro těžební organizace - Michaela Vachtlová (ČBÚ)
12.00 12.20 Aktuální praxe při povolování důlních děl a staveb v dobývacích prostorech - Mario Petrů (G E T s.r.o.)
12.20 12.40 Aktuálně ZPF - Helena Bendová (MŽP)
12.40 13.00 Diskuze
13.00 14.00 Oběd
14.00 14.40 Představení nových a stávajících členů TU
14.40 14.55 Monitoring, vyhodnocení a reportování spotřeb energií (systém IEM) jako možná cesta k úsporám - Jan Fibír (SIDAT, spol. s r.o.)
14.55 15.15 Evropská legislativa - David Póč (Těžební unie)
15.15 15.25 Trhy Tichomořské aliance – aktuální příležitosti pro české firmy v oblasti důlního průmyslu - Šárka Stegbauerová (ČESTA Smíšená obchodní komora Česko-tichomořská aliance)
15.25 15.45 Zahraniční obchod s nerostnými surovinami - Pavel Kavina (MPO)
15.45 16.00 Diskuze
16.00 16.20 Přestávka
16.20 16.40 Příklady rekultivací ve světě - Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s.)
16.40 17.10 Rekultivace metodami přírodě blízké obnovy - Jan Frouz (KU, PřF, Ústav pro životní prostředí)
17.00 17.20 Kovy v mobilních telefonech - Jan Cempírek (MU, Přírodovědecká fakulta, ÚGV)
17.10 17.40 Biodiverzita starých těžeben - Anna Lepšová, Ivo Přikryl (ENKI, o.p.s.)
17.40 18.00 Začlenění odvalu Eliška do sanovaného území Dobývacího prostoru Žacléř - Karel Novotný (Gemec-Union a.s.)
18.00 18.20 Diskuze
19.00 Večeře s diskuzí, Slavnostní vyhlašení vysledků soutěže Zelený most

PÁTEK, 4. LISTOPAD 2016
9.30 12.00 Exkurze - Kamenolom Slapy nebo Táborské historické podzemí
 

Partneři

Naše biodiverzita