toggle
toggle

Jarní Setkání těžařů 2016

Email Print PDF

Jarní Setkání těžařů se uskutečnilo v Beskydech v hotelu Sepetná 6. - 8. dubna 2016.

Ve středu po zasedání představenstva TU a legislativní komise TU proběhla valná hromada Těžební unie, kde se projednávalo hospodaření TU, činnost TU, schválení změny stanov TU s ohledem na nový občanský zákoník a současně členové TU zvolili své zástupce do představenstva TU na další 2 roky.

Novými členy představenstva jsou:

 • Aron Lubomír (Gekon spol. s r.o.)
 • Fiala Pavel (LB Minerals, a.s.)
 • Duda František (Lomy Mořina spol. s r.o.)
 • Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s.)
 • Kotrba Jiří (Strojírny Podzimek s.r.o.)
 • Lorek Karel (Českomoravský štěrk a.s.)
 • Pechar Tomáš (GET s.r.o.)
 • Veselý Otakar (Kámen a písek spol. s r.o.)
 • Pavlíček Jiří (M - Silnice a.s.)

Novými členy kontrolní a revizní komise jsou:

 • Ludvík Martin (Zkušebna kamene a kameniva)
 • Slobodník Marek (PřF MU)
 • Weiss Martin (Weiss spol. s r.o.)

V rámci sportovního doprovodného programu bylo možné zúčastnit se turnaje v bowlingu, badmintonu, plavecké štafetě nebo vyzkoušet horostěnu.

Čtvrtek byl ve znamení zajímavého konferenčního programu. Prezentace si můžete stáhnout níže. V sále byla během celého dne k vidění výstava minerálů "Krystaly kalcitu - děti vápence", kterou připravili pracovníci Moravského zemského muzea Brno. Náročný den jsme pak společně zakončili "beskydským večerem".

V pátek bylo na výběr hned ze dvou exkurzí, a to do Arboreta Štramberk (starý vápencový lom Dolní Kamenárka) a Technického muzea Tatra Kopřivnice s návštěvou výrobního závodu Tatra Trucks.

Děkujeme všem za účast a těšíme se opět na viděnou na podzim!

Program

STŘEDA, 6. DUBNA 2016
12.00 13.00 Oběd
13.00 14.00 Legislativní komise
14.00 17.00 Valná hromada
17.00 19:30 Doprovodný program
20.00 Večeře

ČTVRTEK, 7. DUBNA 2016
8.30 9.00 Registrace účastníků
9.00 9.15 Přivítání spřátelených organizací a významných hostů
9.15 9.35 Novinky z oblasti BOZP - Jiří Pavlíček (M-Silnice)
9.35 9.55 Problematika limitu BOZP - zplodiny z dieselových motorů - David Póč (Těžební unie)
9.55 10.15 Aktuální informace z ČBÚ - Vítězslav Urbanec (Český báňský úřad)
10.15 10.35 Aktuální informace k EIA ve stavebním zákoně - Petr Šponar (Český báňský úřad)
10.35 10.55 Ověřování změn záměrů a souladu obsahu stanovisek dle novely EIA v praxi - Mário Petrů (GET s.r.o.)
10.55 11.10 Diskuze
11.10 11.30 Přestávka
11.30 11.50 Aktuální změny v oblasti EIA a stavebního zákona - Lukáš Záruba (Ministerstvo životního prostředí)
11.50 12.30 Představení nových a stávajících členů TU
 • SEW Eurodrive CZ, s.r.o. (Ivan Lukačevič)
 • TAMTRON s.r.o. (Vít Klimeš)
 • NOEN a.s. (Aleš Palma)
 • ATLAS COPCO (Aleš Buřík, Miloš Kánský)
12.30 12.50 Situace v evropském uhelném průmyslu - Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s.)
12.50 13.00 Nové metody využití bilančních zásob černého uhlí v dobývacím prostoru Žacléř - Karel Novotný (Gemec-Union a.s.)
13.00 13.10 Diskuze
13.10 14.10 Oběd
14.10 14.50 Představení členů TU a ostatních firem
 • Centrum ENET - Laboratoř sypkých hmot (František Zádrapa)
 • Tenzováhy (Jiří Čermák)
 • ND LOR Uničov (Pavel Snášel)
 • Hardox – komplexní otěruvzdorný plech ze Švédska (Ivan Mika)
14.50 15.10 Surovinová politika ČR - Martin Vlastník (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
15.10 15.40 Ekonomický význam surovinové základny ČR - Jaromír Starý (Česká geologická služba)
15.40 16.10 Diskuze
16.10 16.30 Přestávka
16.30 16.50 Nový způsob poskytování údajů o území Českou geologickou službou (ve smyslu stavebního zákona) - Vít Štrupl (Česká geologická služba)
16.50 17.00 Tatra Trucks – představení společnosti a pozvání na exkurzi - Jiří Kašpárek (Tatra Trucks)
17.00 17.20 Kovy v mobilních telefonech - Jan Cempírek (MU, Přírodovědecká fakulta, ÚGV)
17.20 17.40 Dohoda NEPSI a problematika směrnice SEVESO III - David Póč (Těžební unie)
17.40 18.00 Aktuální legislativní požadavky na využití odpadů a dalších materiálů při sanaci vytěžených prostor - Daniel Bubák (GET s.r.o.)
18.00 18.20 Diskuze
19.00 Večeře s diskuzí
Po celý čtvrtek bude v sále k vidění výstava minerálů "Krystaly kalcitu - děti vápence", kterou připraví pracovníci Moravského zemského muzea v Brně.

PÁTEK, 8. DUBNA 2016
9.30 11.30 Exkurze
 • Arboretum Štramberk, starý vápencový lom Dolní Kamenárka.
 • Technické muzeum Tatra Kopřivnice, návštěva výrobního závodu Tatra Trucks.

Seznam účastníků

Jméno Firma
Adamec Zdeněk Gemec - Union a.s.
Aron Lubomír GEKON, spol. s.r.o.
Balint Vladimír Slovenské združenie výrobcov kameniva
Bartoš Ivo SSAB Swedish Steel s.r.o.
Beránek Tomáš Severočeské doly a.s.
Bína Tomáš Českomoravský štěrk, a.s.
Botková Kamila Českomoravský štěrk, a.s.
Bubák Daniel GET s.r.o.
Bureš Miroslav PSP Engineering a.s.
Buřík Aleš Atlas Copco s.r.o.
Buvalič Josef LB MINERALS s.r.o.
Cempírek Jan Masarykova univerzita, PřF, Ústav geol. věd
Cesnek Pavel NOEN a.s., generální ředitel
Čermák Jiří TENZOVÁHY, s.r.o.
Duda František LOMY MOŘINA spol.s.r.o.
Ďurovec Pius Písek-Beton a.s.
Dvořák Tomáš Kámen a písek, spol. s.r.o.
Dvořáková Marie Kámen a písek, spol. s.r.o.
Dymák Antonín Severní energetická a.s.
Eisenvortová Renata Severní energetická a.s.
Fiala Pavel LB MINERALS s.r.o.
Filip Pavel Severočeské doly a.s.
Fojtů Stanislav CEMEX Sand, k.s.
Fraus František Hornická společnost podkrušnohorské oblasti
Fryčka Jaroslav SEW Eurodrive CZ, s.r.o.
Fučík Pavel Kámen a písek, spol. s.r.o.
Gajdzica Peter Slovenské združenie výrobcov kameniva
Hanuška Ladislav Severočeské doly a.s.
Harák Luboš Renomag spol s.r.o.
Houzar Stanislav Moravské zemské muzeum
Hrazdil Vladimír Moravské zemské muzeum
Hrbáček David EUROVIA Kamenolomy a.s.
Hroch Jiří Hartl drtiče+třídiče s.r.o.
Jakubec Jaroslav Kámen a písek, spol. s.r.o.
Jandourková Petra AMOENE
Jaroš Antonín Ascendum CZ s.r.o.
Kadúch Jan EUROVIA Kamenolomy a.s.
Kafka Michal Zeppelin CZ s.r.o.
Kánský Miloš Atlas Copco s.r.o.
Király Alexander VŠB - TUO, Hornicko-geologická fakulta
Klimeš Vít TAMTRON s.r.o.
Kolář Petr Severočeské doly a.s.
Kolbasa Miroslav KMK GRANIT a.s.
Kolčář Josef Českomoravský štěrk, a.s.
Koller Petr Renomag spol s.r.o.
Koranda Rudolf KERAMOST, a.s.
Kotrba Jiří Strojírny Podzimek , s.r.o.
Krása Jakub NOEN a.s., technický ředitel
Kuba Vojtěch Českomoravský štěrk, a.s.
Kucej-Gimen Antonín Renomag spol s.r.o.
Kučera Luboš Severočeské doly a.s.
Lavička Jiří Severočeské doly a.s.
Livora Václav KERACLAY, a.s.
Lorek Karel Českomoravský štěrk, a.s.
Lorencová Hana Severní energetická a.s.
Ludvík Martin Lomis s.r.o.
Lukačevič Ivan SEW Eurodrive CZ, s.r.o.
Luks Josef
Luksová Marcela
Mareček Jindřich TAMTRON s.r.o.
Matoušek Ladislav LB MINERALS s.r.o.
Mika Ivan SSAB Swedish Steel s.r.o.
Mikoláš Milan VŠB - TUO, Hornicko-geologická fakulta
Moravec Josef Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích
Návrat Lukáš BOSCH REXROTH s.r.o.
Navrátil Václav PSP Engineering a.s.
Novobilský Svatopluk
Novotný Karel Gemec - Union a.s.
Orlíková Alena DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA
Pačes Petr Báňský inženýring Olomouc, spol. s. r.o.
Pálenský Radek Ascendum CZ s.r.o.
Palma Aleš NOEN a.s., obchodní manažer
Pavlíček Jiří M-SILNICE a.s., o.z. PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
Pechar Tomáš GET s.r.o.
Petr Jiří Zeppelin CZ s.r.o.
Petrů Mário GET s.r.o.
Pilař Vladimír NAM system, a.s.
Prášilová Radka CEMEX Sand, k.s.
Pšenica Lukáš Dimont HDX s.r.o.
Rylko Jan MOTOR-GEAR a.s.
Salamánek Michal ACHENBACH-CZ s.r.o.
Seriš Vladislav COLAS CZ a.s., závod Lomy
Simon Miloš Zemědělské družstvo Šonov u Broumova
Slobodník Marek Masarykova univerzita, Ústav geologických věd
Snášel Pavel ND LOR Uničov, a.s.
Starý Jaromír Česká geologická služba
Suk Radek TATRA TRUCKS
Šafářová Marcela Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Šáfr Radek Severočeské doly a.s.
Ševčík Petr BOSCH REXROTH s.r.o.
Špirk Jakub Rocktech s.r.o.
Špirková Klára Rocktech s.r.o.
Šponar Petr Český báňský úřad
Štrof Pavel DHI a.s.
Štrupl Vít Česká geologická služba
Tatýrek Pavel KMK GRANIT a.s.
Ticháček Jaroslav Severočeské doly a.s.
Toman Jiří Moravské zemské muzeum
Turnovský Liboslav
Urbanec Vítězslav Český báňský úřad
Vágnerová Gabriela KERAKAOLIN, a.s.
Valenta Jiří TENZOVÁHY, s.r.o.
Vavruška Otakar VŠB-TU Ostrava
Veselý Otakar Kámen a písek, spol. s.r.o.
Viewegh Jan Ministerstvo životního prostředí
Vlastník Martin Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vojvodíková Barbara VŠB - TUO, Fakulta stavební
Vyskok Jozef Českomoravský štěrk, a.s.
Weiss Martin WEISS spol. s.r.o.
Zádrapa František Centrum ENET - Laboratoř sypkých hmot
Záruba Lukáš Ministerstvo životního prostředí

Prezentace ze setkání

Monika Lipovská (MŽP SR)
 Dočasné alebo príležitostné vykonávanie geologických prác
Jiří Pavlíček (M-Silnice)
 Novinky z oblasti BOZP
David Póč (Těžební unie)
 Problematika limitu BOZP - zplodiny z dieselových motorů
Mário Petrů (GET s.r.o.)
 Ověřování změn záměrů a souladu obsahu stanovisek dle novely EIA v praxi
Lukáš Záruba (Ministerstvo životního prostředí)
 Aktuální změny v oblasti EIA a stavebního zákona
Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s.)
 Situace v evropském uhelném průmyslu
Karel Novotný (Gemec-Union a.s.)
 Nové metody využití bilančních zásob černého uhlí v dobývacím prostoru Žacléř
Martin Vlastník (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 Surovinová politika ČR
Jaromír Starý (Česká geologická služba)
 Ekonomický význam surovinové základny ČR
Vít Štrupl (Česká geologická služba)
 Nový způsob poskytování údajů o území Českou geologickou službou (ve smyslu stavebního zákona)
Jan Cempírek (MU, Přírodovědecká fakulta, ÚGV)
 Kovy v mobilních telefonech
Daniel Bubák (GET s.r.o.)
 Aktuální legislativní požadavky na využití odpadů a dalších materiálů při sanaci vytěžených prostor
Firemí prezentace
 ATLAS COPCO (Aleš Buřík, Miloš Kánský)
 Centrum ENET - Laboratoř sypkých hmot (František Zádrapa)
 Hardox – komplexní otěruvzdorný plech ze Švédska (Ivan Mika)
 ND LOR Uničov (Pavel Snášel)
 NOEN (Aleš Palma)
 SEW Eurodrive CZ, s.r.o. (Ivan Lukačevič)
 Tatra Trucks – představení společnosti a pozvání na exkurzi (Jiří Kašpárek)
 Tenzováhy (Jiří Čermák)

Fotogalerie

Valná hromada T...
Valná hromada T...
Večerní doprovo...
Večerní doprovo...
Večerní doprovo...
Večerní doprovo...
Večerní doprovo...
Večerní doprovo...
7.4. Konferenci...
7.4. Účastníci ...
7.4. Účastníci ...
7.4. Účastníci ...
7.4. Jiří Pavlí...
7.4. David Póč ...
7.4. Účastníci ...
7.4. Aktuální i...
7.4. Ověřování ...
7.4. Výstava mi...
7.4. Výstava mi...
7.4. Aktuální z...
7.4. Představen...
7.4. Představen...
7.4. Představen...
7.4. Situace v ...
7.4. Nové metod...
7.4. Představen...
7.4. Hardox – k...
7.4. Surovinová...
7.4. Ekonomick...
7.4. ND LOR Uni...
7.4. Nový způso...
8.4. Exkurze do...
8. 4. Exkurze d...
8. 4. Exkurze d...
8. 4. Exkurze d...
8. 4. Exkurze d...
8.4. Exkurze do...
8.4. Exkurze do...
8.4. Exkurze do...
8.4. Exkurze do...

 

Partneři

Naše biodiverzita