Představitelé Těžební unie

Ředitelka Těžební unie

Mgr. Milena Šandová

Představenstvo Těžební unie

Předseda představenstva
Ing. Pavel Fiala (LB Minerals, s.r.o.)

Místopředseda představenstva
Ing. Jiří Kotrba (Strojírny Podzimek, s.r.o.)

Místopředseda představenstva pro životní prostředí
Ing. Karel Lorek (Českomoravský štěrk, a.s.)

Členové
Ing. Josef Buvalič (LB Minerals, s.r.o.)
Dr. Renata Eisenvortová (Seven Energy)
Ing. Stanislav Fojtů (Cemex Sand s.r.o.)
Ing. Radim Lex (Lomy Mořina spol. s r.o.)
Ing. Tomáš Pechar (GET s.r.o.)
Ing. Otakar Veselý ml. (Kámen a písek, spol. s r.o)

Kontrolní a revizní komise

Předseda 
Ing. Martin Ludvík Ph.D. (Zkušebna kamene a kameniva s.r.o.)

Členové 
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (Masarykova univerzita, ÚGV, PřF)
Ing. Radka Turnovská (Cemex Sand s.r.o.)