Novinky

Konference TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII

26.-27. září 2019, hotel Zatá Hvězda, Litomyšl

 

Osmý ročník konference bude věnován právní problematice těžby nerostných surovin a s ní související ochranou životního prostředí, otázkám rekultivace území postižených těžbou, ale také jejich revitalizací a resocializací.

Více informací:

Hornický region Krušnohoří na seznamu památek světového dědictví UNESCO

7. července 2019 během svého zasedání v Baku zapsal Výbor pro světové dědictví celkem sedm kulturních památek do Seznamu světového dědictví UNESCO, z nich hned dvě se nacházejí na území České republiky. Jedná se o hřebčín v Kladrubech nad Labem a hornický region Erzgebirge / Krušnohorský region (Česko / Německo).

Pozvánka na exkurzi: Pískovny pro břehule

Česká společnost ornitologická Vás srdečně zve do 

PÍSKOVEN PRO BŘEHULE

Ve spolupráci se společností Českomoravský štěrk a.s. připravila vycházky za koloniemi břehulí, které hnízdí v aktivních pískovnách. Na programu bude pozorování početných kolonií břehulí, seznámení s významem pískoven pro biodiverzitu, ukázky managementových opatření a pozorování ptáků v okolí. Exkurze se uskuteční: 

Čtvrtek 13.6.2019 v 17:00 - Božice u Znojma

Pondělí 17.6. 2019 v 15:00 - Suchdol nad Lužnicí