Novinky

Odborníci z EU se shodují: Těžba je obor budoucnosti

Tisková zpráva: Brno, 15. 11. 2019.

Na 110 evropských odborníků diskutovalo o možnostech moderní a udržitelné těžby nerostů. Uhlíková neutralita, moderní energetika, inovativní přístupy i atraktivní pracovní příležitosti pro mladé talenty - to jsou cesty, kudy těžařské firmy v Evropě zkoušejí jít. Své zkušenosti sdíleli v rámci mezinárodní konference Udržitelná těžba ve dnech 6. – 8. listopadu v Brně. Největší výzvou je podle většiny ukázat těžbu nerostů jako atraktivní obor s budoucností.

Hledáme ředitelku/ředitele Těžební unie, zájmové sdružení právnických osob

Nabízíme jedinečnou možnost řídit prosperující organizaci, která hájí společné zájmy organizací provozující těžbu nerostných surovin.

Z titulu své funkce budete mimo jiné: 

Informační studie v rámci projektu SUPRIM

V rámci evropského projektu SUPRIM (SUstainable management of PRIMary raw materials through a better approach in Life Cycle Sustainability Assessment), který se zabývá problematikou efektivního využití nerostných surovin při využití konceptu tzv. životního cyklu, byla vydána celková informační studie nejen o projektu, ale i zásadních zjištění spojených s oblastí managementu nerostných surovin v členských státech EU. 

Přehled významných veletrhů v mimoevropské oblasti

Vážení členové,

ze strany MPO ČR jsme obdrželi přehled významných veletrhů, které by bylo možné využít i pro oblast těžebního průmyslu. MPO nadále podporuje účast českých různými formami, jako je např. Program incomingových misí či PROPED, včetně jeho incomingové modality, ze kterých lze financovat malé oborově zaměřené mise za spolupráce s představiteli MPO.  V případě zájmu o účast na konkrétním veletrhu nás prosím kontaktujte.

Přehled veletrhů v mimoevropském teritoriu – relevantní výběr:

Země SNS