Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k příležitostem spolupráce v oblasti těžby a nerostných surovin se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky

Ve středu 11. prosince se v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu konala mezinárodní odborná konference za účasti zemí  Blízkého východu a severní Afriky, tzv. region MENA (Middle East and North Africa) na straně jedné a zástupců českých firem a organizací na straně druhé. Konference byla zaměřena na možnosti spolupráce v oblasti průzkumu a nerostných surovin. Na konferenci byly představeny, kromě jiného, i základní geologické profily zemí regionu MENA, které mají zásadní potenciál v oblasti těžby nerostných surovin, a to nejenom energetických. V případě, že by měl někdo z členů Těžební unie zájem o bližší informace o možnostech spolupráce se zeměmi z tohoto regionu, kontaktujte nás prosím na unie@tezebni-unie.cz

Obrázky