Hornický region Krušnohoří na seznamu památek světového dědictví UNESCO

7. července 2019 během svého zasedání v Baku zapsal Výbor pro světové dědictví celkem sedm kulturních památek do Seznamu světového dědictví UNESCO, z nich hned dvě se nacházejí na území České republiky. Jedná se o hřebčín v Kladrubech nad Labem a hornický region Erzgebirge / Krušnohorský region (Česko / Německo).

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří tvoří 22 částí, z nichž 17 se nachází na území Saska a 5 v české části Krušnohoří - Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. Společně dokládají obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě. 

Zdůvodnění výjimečné světové hodnoty Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří je podloženo mimo jiné světově významnými vynálezy a inovacemi v oblasti báňských a hutních technologií, které se zvláště v 16. století, ale i později úspěšně šířily z Krušných hor do celé Evropy i zámoří (např. technika čerpání důlních vod a hutního zpracování rud - především stříbra, cínu, kobaltu, železa a naposledy uranu). Globální význam Krušných hor je i pro rozvoj báňské legislativy, administrativy a školství, ale také měnových systémů.

Díky více než 800 letům téměř soustavné těžby a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická krajina s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí a s hustou sítí specifických horních měst, která nemá ve světě obdoby. Tyto památky dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud ve všech obdobích od 12. až do 20. století.

Mezi viditelné pozůstatky těžby v Krušných horách patří například rýžovnické kopečky, haldy či různé vodní stavby (vodní příkopy, báňské rybníky nebo podzemní kanály), součástí nominace ale byly také kamenné valy v krajině nebo lesní oblasti, které přímo souvisejí s vývojem hornické kulturní krajiny.

„Je pro nás ctí, že se Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří ocitl po boku dalších památek světového dědictví. Na tuto chvíli dychtivě čekali i obyvatelé krušnohorského regionu, který se opírá o stovky let trvající tradici společného soužití lidí na obou stranách hranice,” řekla náměstkyně ministra kultury ČR Petra Smolíková.