I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - BOZP a bezpečnost provozu při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami