Novinky

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k příležitostem spolupráce v oblasti těžby a nerostných surovin se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky

Ve středu 11. prosince se v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu konala mezinárodní odborná konference za účasti zemí  Blízkého východu a severní Afriky, tzv. region MENA (Middle East and North Africa) na straně jedné a zástupců českých firem a organizací na straně druhé. Konference byla zaměřena na možnosti spolupráce v oblasti průzkumu a nerostných surovin. Na konferenci byly představeny, kromě jiného, i základní geologické profily zemí regionu MENA, které mají zásadní potenciál v oblasti těžby nerostných surovin, a to nejenom energetických.

Pozvání na RECYCLING 2020

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým v Brně
pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) jubilejní 25. ročník mezinárodní konference R E C Y C L I N G 2020

termín : 16. až 17. dubna 2020
místo konání: hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 BRNO

Odborníci z EU se shodují: Těžba je obor budoucnosti

Tisková zpráva: Brno, 15. 11. 2019.

Na 110 evropských odborníků diskutovalo o možnostech moderní a udržitelné těžby nerostů. Uhlíková neutralita, moderní energetika, inovativní přístupy i atraktivní pracovní příležitosti pro mladé talenty - to jsou cesty, kudy těžařské firmy v Evropě zkoušejí jít. Své zkušenosti sdíleli v rámci mezinárodní konference Udržitelná těžba ve dnech 6. – 8. listopadu v Brně. Největší výzvou je podle většiny ukázat těžbu nerostů jako atraktivní obor s budoucností.