Novinky

Informační studie v rámci projektu SUPRIM

V rámci evropského projektu SUPRIM (SUstainable management of PRIMary raw materials through a better approach in Life Cycle Sustainability Assessment), který se zabývá problematikou efektivního využití nerostných surovin při využití konceptu tzv. životního cyklu, byla vydána celková informační studie nejen o projektu, ale i zásadních zjištění spojených s oblastí managementu nerostných surovin v členských státech EU. 

Přehled významných veletrhů v mimoevropské oblasti

Vážení členové,

ze strany MPO ČR jsme obdrželi přehled významných veletrhů, které by bylo možné využít i pro oblast těžebního průmyslu. MPO nadále podporuje účast českých různými formami, jako je např. Program incomingových misí či PROPED, včetně jeho incomingové modality, ze kterých lze financovat malé oborově zaměřené mise za spolupráce s představiteli MPO.  V případě zájmu o účast na konkrétním veletrhu nás prosím kontaktujte.

Přehled veletrhů v mimoevropském teritoriu – relevantní výběr:

Země SNS

Konference TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII

26.-27. září 2019, hotel Zatá Hvězda, Litomyšl

 

Osmý ročník konference bude věnován právní problematice těžby nerostných surovin a s ní související ochranou životního prostředí, otázkám rekultivace území postižených těžbou, ale také jejich revitalizací a resocializací.

Více informací:

Hornický region Krušnohoří na seznamu památek světového dědictví UNESCO

7. července 2019 během svého zasedání v Baku zapsal Výbor pro světové dědictví celkem sedm kulturních památek do Seznamu světového dědictví UNESCO, z nich hned dvě se nacházejí na území České republiky. Jedná se o hřebčín v Kladrubech nad Labem a hornický region Erzgebirge / Krušnohorský region (Česko / Německo).