Členové

A (8) | B (5) | C (5) | Č (5) | D (3) | E (7) | G (7) | H (5) | I (1) | J (1) | K (10) | L (2) | M (10) | N (2) | O (1) | P (6) | R (7) | S (13) | T (4) | V (4) | Z (5)

Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební

  • Vzdělávací činnost
  • Vědecko - výzkumná činnost a zkušebnictví oblasti stavebních hmot a materiálů
  • Vědecko – výzkumná činnost v oblasti geotechniky a podzemního stavitelství

Adresa

Ludvíka Podéště
17/1875
70833
Ostrava – Poruba

Kontaktní osoba

Ing.
Filip
Khestl
Ph.D.

Obor

Odborné školy a instituce

Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

  • Vzdělávací, vědecko - výzkumná, expertní a konzultační činnost (včetně EIA a ekolog. auditu) v oboru těžby a zpracování stavebních surovin, úpravy a recyklace surovin, geologie, geodezie a pod.

Adresa

17. listopadu
15
70833
Ostrava - Poruba

Kontaktní osoba

doc. Ing.
Pavel
Zapletal, Ph.D.
Vedoucí katedry hor. inženýrství a bezpečnosti

Obor

Odborné školy a instituce