Členové

A (8) | B (5) | C (5) | Č (5) | D (3) | E (7) | G (7) | H (5) | I (1) | J (1) | K (10) | L (2) | M (10) | N (2) | O (1) | P (6) | R (7) | S (13) | T (4) | V (4) | Z (5)

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

  • Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
  • Zřizování, zajišťování a likvidace lomů
  • Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
  • Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uvedených činnostech

Adresa

č.p.
150
54371
Kunčice nad Labem

Kontaktní osoba

Ing.
Petr
Machek

E-mail

Obor

Těžba kamene a štěrkopísku