Členové

A (8) | B (5) | C (5) | Č (5) | D (3) | E (7) | G (7) | H (5) | I (1) | J (1) | K (10) | L (2) | M (10) | N (2) | O (1) | P (6) | R (7) | S (13) | T (4) | V (4) | Z (5)

Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.

 • Geodetická činnost v prostorách zasažených těžbou nerostných surovin a kompletní zpracování důlně měřičské dokumentace
 • Báňská projekční činnost - zpracování dokumentace k povolení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a zpracování plánu rekultivace a likvidace důlních děl
 • Technická příprava výroby - zajišťování schválení projektu, plánu a žádostí spojených s těžbou nerostných surovin před orgány státní správy
 • Výkon následujících funkcí: závodní lomu (i nad 500 tis. t/rok), bezpečnostní technik, projektatnt, hlavní důlní měřič

Adresa

Jeronýmova
6
77900
Olomouc

Kontaktní osoba

Ing.
Petr
Pačes

Obor

Geologická a projekční činnost, zkušebnictví a služby pro těžební průmysl

BASALT s.r.o.

 • Těžba a zpracování čedičového kamene, včetně dopravy
 • Koupě a prodej zboží
 • Doprava materiálu

Adresa

Všechlapy
3
41771
Zabrušany

Kontaktní osoba

Ing.
Tomáš
Petrů

Obor

Těžba kamene a štěrkopísku

BONAP – ICCZ s.r.o.

 • Náhradní díly pro drtiče kameniva, recyklační drtiče a jiné lomařské technologie
 • Výroba odlitků, výkovků, výpalků, svařenců a jejich opracování
 • Technologie pro povrchovou těžbu, zpracování kamene a recyklační technologie pro stavebnictví
 • Razící komplexy pro těžbu nerostů, ražbu tunelů v hornictví a stavebnictví
 • Náhradní díly pro důlní technologie

Adresa

408
73953
Hnojník

Kontaktní osoba

Ing.
Petr
Křístek
jednatel

Obor

Stroje a zařízení pro těžební průmysl