Členové

A (8) | B (5) | C (5) | Č (5) | D (3) | E (7) | G (7) | H (5) | I (1) | J (1) | K (10) | L (2) | M (10) | N (2) | O (1) | P (6) | R (7) | S (13) | T (4) | V (4) | Z (5)

Česká geologická služba

  • Státní geologická služba, regionální geologický výzkum, základní geologické mapování, prognózy nerostných surovin, regionální surovinová politika, hodnocení geologických rizik, geofaktorů životního prostředí a vlivů těžby na horninové prostředí, akreditované laboratoře

Adresa

Klárov
3
11821
Praha 1

Kontaktní osoba

Petr
Rambousek

Obor

Odborné školy a instituce

České muzeum stříbra

  • Muzejní expozice z dějin Kutné Hory a středověké české báňské a hutnické techniky
  • Muzejnická, sbírkotvorná, badatelská činnost

Adresa

Barborská
28
28401
Kutná Hora

Kontaktní osoba

PHDr.
Světlana
Hrabánková

Obor

Odborné školy a instituce