Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební

  • Vzdělávací činnost
  • Vědecko - výzkumná činnost a zkušebnictví oblasti stavebních hmot a materiálů
  • Vědecko – výzkumná činnost v oblasti geotechniky a podzemního stavitelství

Adresa

Ludvíka Podéště
17/1875
70833
Ostrava – Poruba

Kontaktní osoba

Ing.
Filip
Khestl
Ph.D.

Obor

Odborné školy a instituce