Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

  • Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
  • Zřizování, zajišťování a likvidace lomů
  • Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
  • Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uvedených činnostech

Adresa

č.p.
150
54371
Kunčice nad Labem

Kontaktní osoba

Ing.
Petr
Machek

E-mail

Obor

Těžba kamene a štěrkopísku