Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

  • Hornická společnost Podkrušnohorské oblasti je dobrovolná, nezávislá, nepolitická zájmová organizace, která je samostatnou právnickou osobou.
  • Členství ve společnosti může být individuální, kolektivní a firemní. V současné době umožňuje všem, kteří o ni projeví zájem, stát se členy společnosti.
  • Program společnosti je především zaměřen na aktivity, které mají přispět k rozšíření všeobecného báňského technického, obchodního i environmentálního přehledu, předávání zkušeností z této činnosti spolupracuje při organizování hornických tradic především v oblasti hnědouhelného hornictví , prohlubování poznatků. Spolupracujeme při rozvoji a propagaci tvůrčích poznatků v širokém spektru hornické činnosti.
  • Chceme vybudovat společnost, která bude mít autoritu nejen u nás, ale také v zahraničí a přiblížit se tak úrovni, která je u těchto organizací obvyklá ve vyspělé Evropě.

Adresa

tř. Budovatelů
2830
43437
Most

Kontaktní osoba

Jaroslava
Šťovíčková
místopředseda společnosti

Obor

Odborné školy a instituce