Česká geologická služba

  • Státní geologická služba, regionální geologický výzkum, základní geologické mapování, prognózy nerostných surovin, regionální surovinová politika, hodnocení geologických rizik, geofaktorů životního prostředí a vlivů těžby na horninové prostředí, akreditované laboratoře

Adresa

Klárov
3
11821
Praha 1

Kontaktní osoba

Petr
Rambousek

Obor

Odborné školy a instituce