Konferenční přednášky

6. listopadu 2019
12:0013:00Oběd
13:00  Zahájení konference Pavel Fiala, Předseda představenstva Těžební unie
13:3015:00Hlavní přednášející Peter Handley, zástupce ředitele, GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Evropská komise Pavel Kavina, ředitel Odboru surovinové politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu Mark Rachovides, Prezident Euromines Radim Mžyk, Ředitel odboru hornictví, ČBÚ
15:0015:30Přestávka
15:3017:30Energetická soběstačnost a uhlíková neutralita Poskytování kovů a minerálů pro uhlíkovou neutralitu, Mats Gustavsson, Boliden Udržitelná těžba hnědého uhlí v ČR a otazníky kolem ní, Luboš Pavlas, Sev.en EC Uhlík pouze z Evropy? Dopad regulačního tlaku na pokles standardů v mezinárodním průmyslu, Radosław Żydok, KGHM Polska Miedź S.A. Grafit – kritický hodnotový řetězec pro uhlíkovou neutralitu, Dr. Corina Hebestreit, ECGA Klimatická strategie do roku 2050, Renata Eisenvortová, Euracoal
19:00  Večeře, hotel Holiday Inn Brno
7. listopadu 2019
9:0010:30Úloha nerostných surovin pro hospodářství EU Naše cesta k udržitelnému LKAB, Bo Krogvig, LKAB Výzvy a příležitosti pro úspěšný těžební průmysl v Evropě, Luis Martins, Assimagra (Portugalská těžební asociace) Surovinový potenciál ČR, Pavel Kavina, Odbor surovinové politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu Kritické suroviny EU – možnosti ČR, Jaromír Starý – Česká geologická služba
10:3011:00Přestávka
11:0012:30Průmyslové hodnotové řetězce Nerostné suroviny v nové průmyslové politice EU, Peter Handley, GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Evropská komise Sklářský písek – cenná surovina v našem životě, Lukáš Horák, Sklopísek Střeleč a.s. Význam kameniva pro současnou společnost, Martin Netoušek, Robert Zelníček, Tomáš Červenka, Martin Jelínek, Českomoravský štěrk – HeidelbergCement Group Hodnotový řetězec magnezitu, Thomas Drnek, RHI Magnesita Nerostné suroviny hlavní předností Evropy, Markus Klein, EIT Raw Materials
12:3014:00Oběd
14:0015:00Těžba a udržitelné vodní hospodářství Mokřady v těžebnách – šance pro biodiverzitu a zlepšení retenční schopnosti krajiny, Anna Müllerová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzvy spojené s nakládáním se slanou odpadní vodou při těžbě potaše v Německu, Hagen Trott, K+S AG Proč nám mizí podzemní voda ve studních?, Bohumil Svoboda, Geodyn s. r. o. Limity udržitelnosti při využívání krajiny, Tomáš Gremlica, Ústav pro ekopolitiku o. p. s.
15:0015:30Přestávka
15:3016:30Udržitelné nakládání s odpady z těžby Inovativní biologické zpracování nerostných surovin, Darina Štyriaková, Technická univerzita
v Košicích Stav implementace Směrnice o nakládání s odpady z těžebního průmyslu na Slovensku, Vlasta Jánová, Mimarkunisterstvo životního prostředí SR Revize směrnice o průmyslových emisích, Marcela Blahutová, Odbor průmyslové ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Uran – od ložiska po úložiště vyhořelého jaderného paliva, Jaromír Leichmann, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity; Petr Navrátil, DIAMO
16:3017:00Otázky a odpovědi, závěrečné shrnutí
19:00  Společná večeře v Pivovarské restauraci Starobrno, Mendlovo nám. 20
Večeře v moravském stylu – restaurace bude otevřena pro účastníky konference od 18:00
19:30 oficiální zahájení
8. listopadu 2019
Exkurze do Moravského krasu