O Těžební unii

Těžební unie je zájmové sdružení působící v České republice od roku 1990.

Členy Těžební unie jsou:

  • společnosti zabývající se těžbou nerostných surovin,
  • dovozci, výrobci a prodejci strojů a zařízení pro těžbu a úpravu surovin,
  • geologické, projekční a ekologické společnosti,
  • odborné vysoké i střední školy a vzdělávací instituce,
  • muzea.

K 1. 7. 2022 čítá počet členů Těžební unie 98 společností.
Hlavní činností Těžební unie je úzká spolupráce s orgány státní správy na připomínkování potřebných zákonů a vyhlášek, pořádání setkání, seminářů a školení.

Těžební unie je od roku 2004 členem Evropské společnosti pro těžební průmysl, rudy a minerální suroviny Euromines, se kterou aktivně spolupracuje na členství v pracovních skupinách Euromines, ovlivňování legislativních procesů EU, implementaci legislativy EU, spoluorganizování vzdělávacích seminářů a konferencí, účasti na dobrovolných iniciativách těžebního průmyslu a účasti na mezinárodních konferencích a fórech.

Kromě spolupráce s Euromines spolupracuje TU aktivně s Slovenským združením výrobcov kameniva a Polskim związkiem pracodawców producentów kruszyw (Polským svazem výrobců a prodejců kameniva).

Od roku 1994 vydává oficiálně Těžební unie odborný časopis, v současné době pod názvem Minerální suroviny. Zabývá se problematikou těžby, zpracováním a zušlechtěním stavebních materiálů v České republice, Slovenské republice a Polsku. Odborné periodikum je distribuováno do CZ a SK a je zaměřeno na jejich těžební průmysl a stavebnictví. Hlavní tematické okruhy jsou těžba a zpracování štěrku, štěrkopísku, písku, drceného kameniva, přírodního kamene, výroba cementu, betonu, cihel, asfaltu apod.; stroje a zařízení pro těžební průmysl; silniční stavitelství a doprava; hospodářství a právo; použití kameniva a těžených stavebních materiálů; ochrana životního prostředí, rekultivace a revitalizace.

Těžební unie je organizátorem a realizátorem prestižního Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO, jehož první ročník byl uspořádán v roce 1995 ve Chvaleticích. Poslední ročník se uskutečnil v Lesním lomu v Brně–Líšni. Cílem každého ročníku je představení nejmodernější techniky z oblasti těžebního průmyslu. V reálných pracovních podmínkách bylo možné vidět těžební stroje, prostředky na přípravu rubaniny, zařízení pro recyklaci stavebních materiálů, vozidla pro speciální účely, nakládací a přepravní techniku, terénní vozy a zařízení pro ekologický provoz těžebních závodů.