Připomínky TU – Ochrana přírody – NPP Lochkovský profil

Březen 2021

Vážení příznivci Těžební unie,

další z řady připomínek Těžební unie jsou připomínky k návrhu vyhlášky Ministerstva životního prostředí o vyhlášení
Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, materiály byly zaslané MŽP v březnu tohoto roku.

Veškeré dokumenty včetně všech dosud připomínkovaných materiálů, naleznete na webových stránkách v zabezpečené sekci pro členy-PŘIHLÁŠENÍ https://www.tezebni-unie.cz/private/ (v případě problému s přihlášením nás kontaktujte).

Zdroj fotografie zde.