Připomínky TU-Novela Horního zákona

Únor 2021

Chtěli bychom touto cestou informovat, že Těžební unie nezahálí a posílá své připomínky týkající se různých záležitostí v oblasti legislativy, což má zásadní přínos pro Vás, jako členskou základnu a obor, ve kterém se pohybujeme.

Jednou z nejdůležitějších připomínek je stanovisko Těžební unie a Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu k pozměňovacímu návrhu č. 6719 a pozměňovacímu návrhu č. 6720 pana poslance Mikuláše Ferjenčíka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Velmi zásadním a pozitivním výsledkem je, že se Těžební unii se svými připomínkami podařilo zajistit pro své členy dostatečný časový prostor na řešení převodu analytické finanční rezervy na sanaci a rekultivaci. Novelou Horního zákona stanovený termín je velké vítězství podložené trvalou a systematickou prací TU. Horní zákon byl 16.2. podepsán Prezidentem republiky Zemanem.

Všechen materiál, včetně všech dosud připomínkovaných materiálů, naleznete na webových stránkách v zabezpečené sekci pro členy-PŘIHLÁŠENÍ https://www.tezebni-unie.cz/private/ (v případě problému s přihlášením nás kontaktujte).

Obrázek: pexels-william-fortunato