Nabídka studia na VŠB

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti hodlá zahájit v září 2021 rekvalifikační studium studijního programu Těžba nerostných surovin se zaměřením na hlubinné dobývání ložisek a na uhelné lomy a neuhelné provozy pro vybrané funkce dle vyhlášky 298/2005 ČBÚ ze dne 12. 7. 2005 ve znění pozdějších předpisů o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.  Základní informace jsou uvedeny níže (ke stažení). 

Máte-li zájem nebo víte-li o zájemcích o tuto formu studia, zašlete závaznou přihlášku na Katedru hornického inženýrství a bezpečnosti VŠB – TU Ostrava nejpozději do 31. srpna 2021. 

Katedra hornického inženýrství rovněž nabízí absolventům středních škol studium programu Těžba nerostných surovin v prezenční a kombinované formě (bakalářské a navazující studium). Absolventi po ukončení studia splní požadavky vyhlášky 298/2005 ČBÚ.

Ilustrační fotografie (pexels.com)