Těžební unie vítá nové členy!

S radostí informujeme, že Těžební unie přijala v tomto roce do svých řad další tři nové členy:

Fluid Engineering a.s. (Více zde)

EVOTECH s.r.o. (více zde)

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. (více zde)

Doufáme, že se novým členům bude v Těžební unii líbit, a těšíme se na budoucí spolupráci.

Fluid Engineering a.s.

Adresa: Chválkovice 615 (sídlo), Olomouc 779 00, Hodolany 1233, Olomouc 779 00, Telefon: +420 774 479 900 (Ing. Zdeněk Franc, Ph. D.)
Telefon: +420 774 476 899 (Ing. Alois Obšel), email: franc@fluidengineering.cz, email: alois.obsel@fluidengineering.cz
web: http://www.fluidengineering.cz/

Fluid Engineering a. s. je moderní a progresivní inženýrsko-dodavatelskou společností zajišťující inženýring a kompletní dodávky celků pro čerpání a dopravu kapalin a suspenzí. Svým zákazníkům nabízí realizaci projektů formou „dodávky na klíč“ v rozsahu části stavební, strojní, elektro, měření a regulace, včetně řídícího a vizualizačního SW.

Na základě dlouholetých zkušeností kmenových zaměstnanců, vlastního vývoje a výzkumu, vytváří řešení s vysokou přidanou hodnotou pro koncového zákazníka.

V neposlední řadě zajišťuje odbornou technickou pomoc v oblastech: posouzení a optimalizace hydraulických okruhů, řešení problematiky tlakových a průtokových pulzací, posouzení návrhu výkonových parametrů zařízení, energetické optimalizace čerpacích stanic apod.

Hlavní obory činnosti:

Těžba a zpracování surovin, chemický průmysl – čerpání hydrosměsí (směs tuhé fáze a nosné kapaliny), pneumatická doprava, těžba ropy a zatláčení ložiskových vod, chladicí okruhy, vysokotlaká čistící zařízení, tlakovací zařízení.

Hutní provozy a válcovny – vysokotlaké ostřiky okují, vodní hospodářství, chladicí okruhy, tlakovací zařízení.

Energetika – čerpání hydrosměsí (odpopelnění tepláren a tepelných elektráren), vodní hospodářství, chladicí okruhy, napájecí okruhy kotlů, tlakovací zařízení.

Obecné strojírenství, výrobní podniky – vodní hospodářství, chladící okruhy, čerpání viskózních hmot, průmyslové čistírny odpadních vod, vysokotlaká čistící zařízení, tlakovací zařízení.

Potravinářský průmysl – vodní hospodářství, chladicí okruhy, čerpání viskózních hmot, vysokotlaká čistící zařízení, tlakovací zařízení

Výroba a dodávky hydraulických strojů a zařízení – speciální dvoupístová kalová čerpadla, komorové dávkovače, speciální vřetenová čerpadla, automatické filtry, úpravy a repase plunžrových čerpadel

EVOTECH s.r.o.

Adresa: Radlická 112/22, Praha 5, 150 00; Kontakt: Jiří Hes (obchodní ředitel),
mobil: +420 731 288 999, email: obchod@evo-tech.cz
web: http://www.evo-tech.cz, http://www.orwii.com

EVOTECH s.r.o. je ryze česká společnost zabývající se od roku 2008 rozvojem unikátního souboru aplikací pro jednotnou správu cílených odvětví podniku v jednom systému.

 • správa a kontrola hospodaření s pohonnými hmotami v rámci firemních i veřejných čerpacích stanic
  Kontakt: Jiří Hes (obchodní ředitel)
 • monitoring provozu vozidel a mechanizace pomocí GPS technologie včetně sběru provozních dat a následného vyhodnocení

 • evidence docházky a pohybu zaměstnanců se zahrnutím monitoringu terénních pracovníků pomocí mobilních zařízení

 • automatizace expedičního procesu včetně pokročilého systému vyhodnocení vážení vozidel na mostových vahách

 • monitoring funkce centrálních mazacích systémů s automatickou kontrolou plnění mazacích plánů v rámci průmyslových provozů

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Adresa: Studentská 1768/9, 708 00 Ostrava – Poruba;
Statutární zástupce: Ing. Josef Foldyna, CSc., ředitel ústavu
Kontaktní osoba pro Těžební unii: Ing. Martin Vavro, Ph.D., tel.: +420596979705, martin.vavro@ugn.cas.cz     

Ústav geoniky Akademie věd České republiky vznikl v roce 1982 pod názvem Hornický ústav Československé akademie věd (ČSAV). V průběhu transformace ČSAV po roce 1989 byla k ústavu přiřazena pobočka v Brně se zaměřením na environmentální geografii. V roce 1993 byl název ústavu změněn na Ústav geoniky AV ČR. Ústav v současnosti představuje jediné pracoviště AV ČR, lokalizované na severní Moravě a ve Slezsku a nachází se v areálu VŠB – Technické univerzity v Ostravě – Porubě.

Předmětem hlavní činnosti ústavu je vědecký výzkum materiálů zemské kůry a v ní probíhajících procesů, vyvolaných zejména lidskou činností, a účinků těchto procesů na životní prostředí. V rámci výzkumu jsou rozvíjeny také podpůrné disciplíny, zejména aplikovaná matematika a fyzika, chemie, environmentální a sociální geografie. 

Ústav geoniky je organizačně členěn na pět oddělení:

 • oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů,
 • oddělení desintegrace materiálů,
 • oddělení geomechaniky a báňského výzkumu,
 • oddělení aplikované matematiky a informatiky & IT4Innovations,
 • oddělení environmentální geografie (se sídlem Drobného 301/28, Brno – Černá Pole).

Ústav geoniky dlouhodobě spolupracuje s celou řadou univerzitních pracovišť, vědecko-výzkumných institucí, státních organizací, ale také firem z oblasti těžby nerostných surovin, geologie, geotechniky, stavebnictví nebo strojírenství. Jako příklady lze uvést společnosti OKD, a.s., DIAMO, s.p., Správa úložišť radioaktivních odpadů, Česká geologická služba, ÚJV Řež, a.s., SG Geotechnika, a.s., PUDIS, a.s., Unigeo, a.s., Green Gas DPB, a.s., SATRA, s.r.o. nebo TALPA – RPF, s.r.o. V rámci mezinárodních výzkumných projektů probíhá spolupráce s partnerskými pracovišti nejen v Evropě, ale také například v Kanadě, Japonsku, Indii, Číně nebo Austrálii.

Ústav geoniky rovněž nabízí případným zájemcům celou řadu služeb, jako například stanovení základních fyzikálních, mechanických a deformačních vlastností hornin a geomateriálů; analýzu složení a struktury hornin a geomateriálů pomocí optické mikroskopie nebo počítačové tomografie; 3D laserové skenování; nivelační měření a měření svahových pohybů; seismologická měření; řezání, obrábění a povrchová úprava vysokorychlostním vodním a abrazivním paprskem; zjišťování řezných schopností abrazivních materiálů nebo 3D tisk z termoplastů (FFF/FDM).

Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách Ústavu geoniky: http://www.ugn.cas.cz/.