SOER 2020: Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020

Vážení příznivci Těžební unie,

zveme Vás na online slavnostní představení publikace SOER 2020 v České republice (níže):

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v rámci svého mandátu každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech. Tyto zprávy se vypracovávají od roku 1995. Hodnotí stav a výhled evropského životního prostředí a slouží jako podklad pro činnost a vývoj politik EU. Zprávy hodnotí trendy, monitorují dosažený pokrok směrem ke stanoveným cílům a příležitosti pro politiku EU z hlediska jejího možného přispění k dosahování dlouhodobých cílů.

Zpráva Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020) představuje dosud nejkomplexnější integrované hodnocení publikované EEA a první, jež se zabývá systémovými výzvami v rámci transformace k udržitelnému rozvoji, které musíme jako společnost uskutečnit. Vychází z 25 let zkušeností s daty, analýzami a politikou EU a čerpá z poznatků unikátní sítě evropských členských zemí – Eionet.

V České republice proběhne slavnostní představení, s ohledem na přetrvávající aktuální epidemiologickou situaci, online, a to 2. prosince 2020 ve 14 hodin, a to bez nutnosti předchozí registrace.

Program:

  • 14:00–14:10: Úvod
  • 14:10–14:50: Globální perspektivy životního prostředí: trendy a megatrendy,  Miroslav Havránek, ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí (včetně diskuze)
  • 14:50–16:00: SOER 2020, Hans Bruyninckx, ředitel Evropské agentury pro životní prostředí (včetně diskuze)
  • 16:00–16:50: Znečištění životního prostředí v ČR, Tomáš Cajthaml, zástupce ředitele Ústavu pro životní prostředí, předseda oborové rady, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (včetně diskuze)
  • 16:50–17:00: shrnutí, uzavření programu

Programem provede Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP.

Jazyk: čeština a angličtina (po odvysílání bude přednáška Hanse Bruyninckxe opatřena titulky)

Odkaz na připojení k programuhttps://slideslive.com/cenia/live.

Více zde: www.cenia.cz/akce-cenia/soer-2020-cr/