Připomínky TU k novele ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů

Ochrana vodních zdrojů pro současnost i pro budoucnost je hlavním cílem samostatného ústavního zákona, který navrhuje Ministerstvo zemědělství. Jeho záměrem je nadřazení veřejného zájmu na ochranu vody pro lidskou potřebu všem ostatním veřejným zájmům.

Těžební unie poslala připomínky k novele ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů. Znění připomínek si členové mohou prohlédnout a stáhnout v zaheslované sekci.