Připomínky k věcnému záměru zákona o vyvlastnění

Těžební unie poslala v posledních dnech souhrnné stanovisko ohledně věcného záměru zákona o vyvlastnění připomínkovému místu na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokument si zobrazíte v zaheslované sekci pro členy v oblasti legislativa archiv v sekci Věcný návrh zákona o vyvlastnění.

V legislativě oblasti těžařství v sekci Novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci najdete rovněž nový dokument. Jedná se o novelizaci v souvislosti s aktuální pandemickou situací, která transponuje směrnici Komise EU a zařazuje SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů.