Nové připomínky Těžební unie

Těžební unie nezahálí a zaslala v poslední době několik připomínek vztahující se k oblasti zájmu členů Unie.

Ministerstvu životního prostředí zaslala připomínky k materiálu „Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050“.

Dále poslala Těžební unie připomínky k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. – sněmovní tisk 953/0.

Dalším dokumentem je Stanovisko k „Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu“.

Materiály jsou k dispozici členům Těžební unie v sekci Přihlášení.