Pozvánka na Valnou hromadu Těžební unie

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na volební valnou hromadu Těžební unie, která se uskuteční 17. července 2020 od 13h v Hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy.

Vaši účast na Valné hromadě nám prosím potvrďte nejpozději do 10. července.

Níže je k dispozici plná moc pro zastupování, kterou je třeba odevzdat při prezenci. V případě, že máte návrhy na nové kandidáty do představenstva a kontrolní a revizní komise, zašlete nám prosím iniciály osoby společně s plnou mocí k zastupování Vaší společnosti. Kandidáti musí se svojí nominací souhlasit a zúčastnit se valné hromady. Nejzazší termín k nominování kandidátů je 30. června 2020. Nominaci kandidátů Vám zašleme v předstihu e-mailem.

S přáním pěkného dne

Tým Těžební unie