Těžební unie má nového ředitele

Vážení,

dovolte mi, abych se Vám představil. Převážnou část svého profesního života jsem působil v průmyslovém
a plynárenském odvětví. Mohl jsem zde úspěšně aplikovat své znalosti i vědecké poznatky z oblasti
strojírenství a managementu.

Jako nový ředitel hodlám zaměřit svou pozornost na zvýšení prestiže Těžební unie v očích veřejnosti.
Průmysl těžby a zpracování nerostných surovin má dle mého názoru značný potenciál. Nerostné suroviny
potřebujeme pro náš život. Díky udržitelném rozvoji při těžbě surovin a novým technologiím lze zvýšit
efektivitu těžby a současně snížit její ekologický dopad na životní prostředí. Nově přijímaná legislativa by
měla sloužit k podpoře tuzemských firem, a přispívat tak k maximální ochraně našich surovinových zdrojů.

Jako svou stěžejní prioritu při výkonu funkce ředitele Těžební unie jsem si stanovil intenzivní práci na
posílení dobrých vztahů mezi členy Těžební unie, státem, veřejností a zahraničím, včetně prohloubení
spolupráce mezi těmito subjekty.

František Janáč